COMMODORE PLUS/4 WORLD
  Home  Search  Games  Tapes  Covers  Cheats  Maps  Software  New Stuff 
 Hall Of Fame  HVTC  Game Endings  Solutions  Remakes  Publications  Magazines  Effects  Top List 
 Members  Groups  Features  Plus/4 Encyclopedia  Hardware  Tools  Options  Forum 
Login
Party Report
Árok 2011 szűklátókörű partybeszámolóArok 2011 - A narrow-minded party report


Mivel Larry (c64-en Profik valahány) és DCD sem voltak hajlandók felülkerekedni a Wilds csapatuk legfõbb jellemvonásán és nem lehetett õket az Árokra megszelidíteni, így édeskettesben Krónával indultunk el Ajkarendek irányába. Az út 4 órás volt és azalatt Króna elregélte az összes új Xboxos játékot és játszási technikájukat, me véletlen megkérdeztem, mit csinált elõzõ nap este. Legalább egyre jobban nyomtam a gázt. Délben, mikor odaértünk kellemes látvány fogadott: négyszer annyi asztal, mint mikor utoljára voltunk, 2008-ban és a szabad helyért is küzdeni kell. Szuppper! Rengetegen voltak, csomó masina, meg kütyü. Lepacsiztunk a szervezõkkel, felismertük (mi is) Grass-t és letelepedtünk. Bithunter gyûjteménye mellett, a sarokba szorultunk. Mivel plusis scenner még nem volt jelen, így én rögtön belevetettem magam a kódolásba. Mivel Csabo és Chronos nagyon felpiszkált, hogy csinálnak egy introt, ezért a héten én is nekiláttam gyors összebarkácsolni egy riptrot. Örömmel tapasztaltuk, hogy mellettünk épp plusis 4k produkció születik LHS és Visac bábáskodásában. Elsõ megmozdulásuk plus/4-en, egyébként 64-en nyomulnak. Visac úr az ide64 egyik hekkelõje, míg LHS az Ancients Pledge Inc. oszlopos tagja. Aztán hirtelen megjelent TLC és nagy örömünnepség közepette fel is köszöntöttük, mivel a szervezõk épp erre a hétvégére tették a partyt, hogy ne kelljen sms-t sem küldenünk Leventének (köszi Poison). Közben néha-néha felkeltem nézelõdni. Láttunk nagyon érdekes dolgokat, pl. profi scannert c64-re. Majd befutott Rambo és Répa is a látószögünkbe. Közben Szigethy úrat is felfedeztem, testvérével. Krónát meg is örökítettem Pigmy istenséggel. A COV csapata kicsit késett, addig kiugrottunk a boltba, ekkor találkoztunk új rendszertechnikákkal is :) Stinky és BSZ megérkeztek és hozták is a SIDKÁRTYÁKAT. Sajnos Stinky nem készült el az entryjével, természetesen BSZ hibájából, mert nem állt rendelkezésére bonyolult adatokkal idõben. Projektje nagyon igéretes és csak sugalljátok ti is neki, hogy mielõbb tegyen exo-t a code végére. A boltban csináltattunk finom szenyókat éjjelre és rohantunk vissza, me megjött a COV! Sajna csak addig tudtam nyomon követni, amíg tömtem a fejembe a Kapufából rendelt pizzát. A vendéglátó egység neve tényleg találó volt, a pizzám valóban kapufa volt. :) Utána vissza a stastringefeftizenkilencbe, majd 7 óra után odajött a BSZ és elõvette. Mindenki megrémült tõle, hogy milyen kicsi, de BSZ megnyugtatott minket, hogy nagyon jól szuperál. És azt is mondtam, hogy nem a méret a lényeg, és hogy jó kezekben stabil. Majd betette az övét egy csipesszel, kicsit járatta és kivette - szintén egy csipesszel. Már akkor ki akartam fizetni, annyira meg voltam elégedve, de BSZ azt mondta, elõbb járassuk meg benne az enyémet is. Ekkor vettem én is elõ a SID chipemet, BSZ ezt is bepattintotta és azzal is szépen muzsikált a kártya és itt vége is lett a soft-homo feelingnek:) Ráadásul egy amigás egeret is megmozgatott vele Plusin. Nagyon jó! És akinek még ez sem elég: van színes led is a kártyán, amivel egyrészt sötétben lokalizálható, másrészt mutatja az aktuális emulációt (pl.: $fd40/$fe80, vagy eredeti $d400; 886kHz, vagy 985 kHz; DIGIBLASTER; mouse;vagy éppen joy). Én mondom, ez a BSZ egy kiborg. Ezt megcsinálni nem semmi munka lehetett. Szóval, törjétek szerte-szét a disznós perselyt otthon, lopjátok el a konyhapénzt, titokban cseréltessétek vissza az üzletben a bontatlan pelenkát, hogy kicsi, vagy csak futtassatok eggyel több prostit, mert hamarosan lehet rendelni BSZ-nél! Beizzítottuk eredeti vason Grass képét is, csak ellenõrzés miatt, mert lcd-n futott a kép felfelé. Stabil volt és állat, Grass tolja, mint egy magabiztos busófõr. Én kezdtem feladni, a kompóra nem leszek kész.... 2bites irqloadert kellett átpakolni, de ott meg beszart...Abba is hagytam az egészet, inkább beindítottuk a cardboard Luca projektet. Ezzel láthatólag nagyon jól elszórakoztattuk magunkat. Majd összeexoztam a Monarchys képeket, Króna mester pedig kopizta a rilizeket d64-re egész este, tolmácskodott (ezentúl szakfordításokat is vállal), majd videózott, meg sörözött. BSZ és Stinky elballagott. Lassan kezdõdött a Sidrip, elindultunk kifelé. Eléggé el voltam keseredve, hüje láma vagyok, megint nem tudtam befejezni, szívesen megvertem volna valakit. Sajnos Lákó nem jött el, úgyhogy ezt el kellett vetnem. Bánatomban bokrokat köpdösdtem és szöcskéket szadiztam. Majd - mikor éppen elkezdõdött volna - eszembe jutott, hogy mi lenne, ha kiherélném a 2 bites loadert és helyére behekkelném az 1 bites verzsönt. Igaz, hogy így csonkítani is kellett 2 parttal, de így döntöttem és minden fake vergõdés közepette - ablakon keresztül hallgatva Sidripet - beadtam.Since Larry (who used to be in "Profik" on C64) and DCD weren't willing to overcome the main characteristics of their team (Wilds), I couldn't coax them into coming to Arok, so Krona and I took off in the direction of Ajkarendek. During the four-hour journey Chronos regaled me with tales of all the latest X-Box games and their playing techniques, simply because I asked what he did last night. At least I pressed the gas ever harder. At noon, when we arrived, we were met with a pleasant sight: four times as many tables as the last time (in 2008, when we had to fight for free space). Super! A lot of people were there, tons of machines and gadgets. We greeted the organizers, met Grass and settled down. We were stuck in a corner, next to Bithunter's collection. No other Plus/4 sceners were there yet, so I immediately started coding. Since Chronos and Csabo bugged me to do an intro, this week I started putting together a R.I.P-tro. I was glad to find out that right next to us a new 4k plussy production was being made by LHS and Visac. Their first plus/4 project, otherwise they're 64'ers. Mr. Visac is the creator of ide64, while LHS is a member of the Ancients Pledge Inc. Suddenly TLC appeared, and amid big celebration we wished him Happy Birthday (as the organizers put the party on this weekend, so that we didn't have to send an SMS to Levente - thanks Poison). In the meantime I got up a few times to look around. We saw some very interesting things, a professional scanner for the C64 for example. Later Rambo and Répa appeared as well. Meanwhile, I discovered Mr. Szigethy along with his brother. I quickly captured Chronos next to Pigmy. The COV team was a little late, so we popped out to the store, when we met New System Technologies :) Stinky and BSZ arrived, and with them the SID CARDS. Unfortunately Stinky could not finish his entry (BSZ's fault of course because he did not have some complicated data done on time). His project is very promising and you guys should suggest to him as well to wrap it and put the final Exo on it. In the store we made some sandwiches for the night and we ran back because COV has arrived! Unfortunately I could only keep track of stuff while I was stuffing my face with the pizza I ordered from "Kapufa". Its name was really appropriate; the pizza was really made of "goal posts". :) Then back to STA $FF19 (coding) and after 7 pm BSZ came over and he took it out. Everyone was terrified of how small it was, but BSZ reassured us that it works very well. Even I said that size doesn't matter, it's stable when it's in good hands. Then he put his thing in with a pair of tweezers, played with if for a while and then took it out - also a pair of tweezers. I was so satisfied that I wanted to pay immediately, but BSZ said to play with mine for a while as well. Then I took out my SID chip and BSZ put it in, and the SID card played beautiful music, and with that the soft-homo feeling is over :) In addition he made an Amiga mouse move on the Plussy. Very cool! And if that's still not enough: there are colored LED's on the card, which function as localizers in the dark, and also show the current emulation (for example: $fd40 / $fe80, or the original $d400; 886kHz or 985 kHz; DIGIBLASTER, mouse, or joy). I'm telling you, BSZ is a cyborg! It had to be a lot of work to get this done. So mash your piggy banks, steal the petty cash, return the unopened diapers to the store (saying they're too small), or just run pimp out an extra ho ‘cause it will soon be ready to order at BSZ! We ran Grass' picture on the original iron, just checking, because on the LCD the image was "running up". It was rock-steady, Grass be drivin' like a confident "busófõr". I was beginning to give up that I would not be ready for the compo... I had to relocate a 2-bit irq loader, but then the code died... So I put it aside, but we started the Cardboard Luca project. It's evident that we amused the hell out of ourselves. Then I exo'd together the Monarchy images, Króna was copying the releases to a D64 the whole night, and he also functioned as an interpreter (he's now available as a commercial translator), then he took some videos and drank beer. BSZ and Stinky took off. Sidrip was getting started so we were heading outside. I was very disappointed, what a lamer, I couldn't finish it again, I wanted to kick some ass. Unfortunately, Lacoste didn't show up, so I couldn't do that. In my sorrow I was spitting at the bushes and traumatized grasshoppers. Then - when the show was just about to start - I thought "what if I castrated the 2-bit loader and hacked in the 1-bit version". Sure, it had to cut out two parts, but I did it anyway and finally - while listening to Sidrip through the window - I submitted it.


Majd kezdődött a kompo. Kivittem a plusit és vártam. Zenék nyitották a sort. Mp3 remix, majd music - voltak igen jófajták is. Plus/4-re bármilyen furcsa és meglepő nem jött riliz. Annál több mutatkozott grafikából. 11 képből majdnem a fele hazai termés. Grass firstje lett a bronz, Butterfly, Timanthesben rajzolva, Plus4emu konverterrel áthozva. Remek, gyönyörű színekkel. Króna mester Future Funk képe sima multicolor, ötletes, a plus4-en futó grafikai programokhoz mérten kiemelkedő színvonalú, Busodore-os fílingü pic. A sort és a végeredményt is Monarchy zárja, méghozzá bemutatkozó 2 képével Periplaneta Plumbum. Le Roi (Lö Roá, a király) és a Die Katastrophe, ami tényleg katasztrófa, mert 0 pontot ért el. :( A c64 rilízek is igen változatosak voltak. Leon szokásos nösténycsöcsös-bérletes képpel folyásolta befelé a hím közönséget és Joe ejtette ámulatba igazán a pipókat. Első pillantásra nem ütött a kép, csak 2 másodperc múlva esett le mindenkinek, hogy mijafakkvannéddmádekujóazállat! Majd a demok előtt jött egy kategória nélküli prod.: Legacy by Graffity + Chorus ez egy gfx collection volt, de igazából nem értettük miért nem adták be democompora (mondjuk akkor esélyem sem lett volna). A Chorusos bácsi viszont ehhez ragaszkodott. Itt is csak ámultunk. Majd jöttek a demosok. Először az egyetlen 64es prodot nézhettük meg, ami egyben első megmozdulás is volt. Bob mester gyúrta, aranyos, egypartos, filledvektoros és érdekesség, hogy a legelső greetingset az ACW kapta. Hurrá!

Majd átdugtuk a kábeleket és indult a plusy show. Day by Day a cseh lovagoktól, zoom4-es objektekkel emulálták a napok múlását. Aranyos, TED muzsikával. És jött a szenzáció. A közönség töltés közben, a cím láttán már fáradt rendesen, de teljesen másra számított. A meglepetés erejével hatott a youtube képe, legtöbben nem is érzékelték, hogy jobb oldalt felismerhetők plus/4es demok - nekünk is Króna súgta. Majd a buffering is vitzes volt, de az utána következő annyira durva, mint a kanadai hokibajnokságon kitörő verekedés. Azért itten 2, azaz kettő szólamú digiről van ám szó, meg a képernyőt is elfelejtették kikapcsolni ezek az állatok, meg még fullscreen animáció is mozog ottan, ráadásul négynél is több színe van. Há mijez a jó masina?! A közönség tombolt. Végül a Monarchy riptroja következett. Az utolsó effektet megtapsolták. Ezután sokan elmentek. Szigethy urak, majd TLC is. Spenóttal és Répával dumáltunk, megnéztük a ritkaságokat is (Laser Disc, C64 scanner MÉHtelepalkatrészek verzsön, 1001 floppy drive,....). Majd kiosztották a díjakat. Már tavaly sem sikerült a Day by Day alkotójának a 3. helyezésnél magasabbra verekednie magát, hiszen akkor is Plus/4 power volt az ezüst és arany (emlékeztek, 3. lett a STIHL's Letter című c64-es alkotás, 2. Sabrina digi Fire+Monarchy és 1. lett az Oldschool 2, de egyik plusis sem volt jelen ), így idén Plus/4-en próbálkoztak, ám ismét beállítottuk a végét, hogy ACW-és-Monarchy-az-élbolyban-maradjon rulezt. Tehát idén (ha úgy tetszik) elhoztam Skoro elöl a tavaly át nem vett 1. díjat és Csabo és Krona elhozta Luca elöl és előlem a tavaly át nem vett 2. díjat? De szemetek vagytok, küldjétek csak el!
Nagyon nagy feeling volt átvenni, ezt muszáj leírnom és ezt vegyétek ösztönzésnek. Nem, nem voltam még első, köszönöm, hogy itt az lehettem. Azt nem köszönöm, hogy ezzel lettem. De most ez jött ki.

A szervezőknek a legnagyobb köszönet, mert ez volt a legjobb party, amin részt vettem, annak ellenére, hogy igen kevés plusis orca jelent meg. Jövőre újra megyünk, de már kooperációs és KÉSZ demóval. 3 hét múlva indítjuk a projektet. Egyenlőre ACW+MHY coop.

Nézzétek Youtubeon Króna mester videóit és majd ő is firkant ám valamit a partyról.

Köszi,
Csio
Finally the compo began. I brought out the Plussy and I waited. They started with the musics. Mp3 remixes, then music - they were some very good ones too. Surprisingly, there were no Plus/4 entries. There were more graphics. Out of the 11 images almost half of them are from Hungary. Grass' Butterfly took bronze, drawn in Timanthes, converted with Plus4emu. Great, beautiful colors. Master Chronos' Future Funk image is plain multicolor, ingenious, compared to graphical programs on the Plus/4 it's superior quality, has a Busodore feeling. The line and the results were closed by Monarchy, with two debut pictures from Periplaneta Plumbum. Le-Roi (meaning the King) and Die Katastrophe, which really was a disaster, because it got 0 points. :( The C64 prods were quite varied. Leon tried to influence the males with his usual female-titty image, but it was Joe who really amazed the folks. At first glance, you couldn't "get" the picture, but after a couple of seconds everyone's jaw dropped! Before the demos a no-category prod was shown .: Legacy Graffity & Chorus, it was a gfx collection, but we didn't really understand why it has been submitted into the demo comp (though in that case I would not have had a chance). But the guy from Chorus insisted, however. Again we were amazed. Then came the demos. First we could watch the only 64 prod, which was also a first from the author as well. Written by master Bob, cute one-filer with filled-vectors. Interesting that the first greetings was given to ACW, hooray!

We swapped cables and the Plussy show was on. Day By Day from Czech knights, emulating the passing of days with zoom4 objects. Cute TED music. And the sensation came. During the loading, seeing the file name, the public was already vary, but the expected something completely different. The YouTube effect was a big surprise, most viewers didn't realize that the right side included Plus/4 demos - we also whispered this by Chronos. The "buffering" was funny, but what came after was as rough as a Canadian hockey fight. Here we're talking about 2 (that is two) channel digi, they even forgot to turn off the screen these animals, and there's a moving full-screen animation there, in more than four colors. What could this cool computer be?! The crowd roared. Finally came Monarchy's RIPtro. The final effect was applauded. After this a lot of people took off. Szigethy gentlemen and TLC as well. We talked to Spenót and Répa, we discussed the rarities (Laser Disc, C64 scanner, 1001 floppy drive, etc.). Then they distributed the prizes. The creators of Day By Day couldn't do better than 3rd place last year either, Plus/4 products took silver and gold then as well (if you recall, "Letter" by STIHL came 3rd, the second was Sabrina digi byFire + Monarchy, and the 1st was "Oldschool 2", but neither Plus/4 scener was), so this year, they tried the Plus/4, but once again Monarchy and ACW rulez. So this year (if you like) I took Skoro's first prize not claimed last year, and Csabo + Krona took the 2nd prize that Luca and I didn't claim last year? You bastards, just send them over already!

It was a great feeling to receive it, I have to write this down and take this as an encouragement. No, I was never on first place before, thank you that I could have it here. I can not thank you for getting it with this. But that how things turned out.

The biggest thanks goes to the organizers because this was the best party I attended, despite the fact that so few Plus/4 sceners showed up. We're going again next year, but with a co-op and COMPLETED demo. We're starting that project in 3 weeks. For now, it's an ACW + MHY coop.

Look for Master Chronos' videos on YouTube, he'll write something about the party as well.

Thanks,
Csio

Copyright © Plus/4 World Team, 2001-2018