COMMODORE PLUS/4 WORLD
  Home  Search  Games  Tapes  Covers  Cheats  Maps  Software  New Stuff 
 Hall Of Fame  HVTC  Game Endings  Solutions  Remakes  Publications  Magazines  Effects  Top List 
 Members  Groups  Features  Plus/4 Encyclopedia  Hardware  Tools  Options  Forum 
Login
Introduction
Yellow Pages was the second short-lived Hungarian magazine from Proky. His style was to change groups and group names every week. He did the same with magazines: Twin Pigs was discontinued and this is what followed. Yellow Pages also got axed, and was followed by Blue Pages, which - as far as we can tell - only had one single issue.


Yellow Pages #1
Title:Yellow Pages #1
Category:Magazine/First Issue [ More Issues ]
Release Date:
Language:Hungarian
Size:64K
Machine:PAL Only
Code Type:Machine code
Distribution:Freeware
Released by:Sex'n'Spirit (SNS)
Created by:P., Gábor (Proky)
Graphics by:N., Zsolt (Omen)
Notes: 
  Download:
Download from Plus/4 World
Plus/4 World
Download from Rulez.org
Rulez.org
Download from Othersi.de
Othersi.de
No votes yet.
Yellow Pages #1 Title Screenshot

Yellow Pages #1 Screenshot


Magazine Text

Miegymás
--------

Hmmm... Mire ehhez a rovathoz érek, már
tök unom az újágírást. ( Ugyanis mindig
ezt írom meg utoljára ) Kissé durván
írtam ki ennek a rovatnak a címét a me-
nübe, nem ? Nem .
Szóval végre itt a Twinpigs folytatása,
a várva várt Yellow Pages. Most remélem,
jól írtam le, ugyanis Omega mindig azzal
piszkált, hogy rosszul írom le az újság
nevét. Igaz, egyszer egy "l"-lel, egy-
szer két "w"-vel írtam, de ez nem a hi-
ányos nyelvtudásomnak tudható be, hanem
a shit billentyûzetnek... Errõl jut e-
szembe: néhány hiba, betûismétlés vagy
kihagyás itt is elõ fog fordulni. De ha
mondjuk azt írom, hogy "lessz", akkor
az nem azért van, mert nagyon lesz, ha-
nem azért, mert az "s" betûm ismétel.
Ha azt írom, hogy "$1", akkor még nem
találtam fel a 4 bites számokat, csak
kihagy a 8-as, és "$18"-at akartam írni.
Egy másik dolog. Hagy mentegetõzzek egy
kicsit. Tudom, nem ilyenre ígértem az
új design-t, és mivel ez már saját code,
nem is tudom Csory-ra fogni. Az IRQ lo-
ader és a töltés azért maradt el, mert
Doky-nál van az a lemez, amire Csory
loader-jét felvettem. Lapozóeffekt di-
rekt nincsen, mert 64-esen a Magyar Mé-
hész olvasása közben rájöttem, hogy un-
dorító, ha tovább tart egy lapváltás,
mint egy oldal végigolvasása. Lényeg,
hogy nem lett csúnya. Nékém téccik !
Az újság tartalma elég nehezen alakult
ki. Kissé többet terveztem eleinte, mint
ami egy file-ban elfér. Mivel ugye nincs
töltés, össze kellett húzni a szöveget.
Kimaradt a "Miért jobb az uborka a fér-
fiaknál" címû nõi rovat, a Pályázat, ami
úgyse érdekelt senkit, meg még sok érde-
kes.Lehet, hogy még így sem fog elférni.
Lesz viszont a szokásos Hírek és ujdon-
ságok rovat, némi szöveg a SID-kártyá-
ról, természetesen a Poenhegyek, a Tár-
gyalás, a Programozástechnikában is a
SID-kártyáról olvashattok majd, hátha
idõ elõtt megunjátok, a Címek között
már kotorászhattok is. Van egy új rovat,
a Szótár, és van már levelezési rovat
is, kemény egy levéllel. Kettõ lett vol-
na, de éppen a nemtalálás stádiumában
voltam TGM levelével. ( Ugyanis idõn-
ként elvesztem, majd néha megtalálom,
mindezt elég szabálytalan sorrendben. )
Ja, néhány szó az újság kezelésérõl,
hátha még nem jöttél rá. ( Például vé-
letlenül is bekeverdhettél ebbe a ro-
vatba.
A menüben a nyilat a kurzor fel-le
billentyûkkel irányíthatod. Csak 64-es
módszerrel lépkedhetsz, ha kettõt akarsz
lépni, nem elég nyomva tartani, hanem
el kell engedni, és újra megnyomni. Ez
azért van, hogy ne látsszon annyira,
milyen darabos a nyíl mozgása.
A rovatba a Spackó nevû hosszú billent-
mény spákolásával léphetsz be.
A rovatból a Spackó nevû hoszú billent-
mény spákolásával léphetsz ki.
(Azért írtam a hosszút röviddel, hogy
kiférjen !)
Ha van SID-kártyád, akkor az ESC gomb
megnyomásával válthatsz a SID-meghajtó
és az FRQ-converter között.
Ha nincs SID-kártyád,akkor az ESC gomb
megnyomásával nem történik semmi.
Ha van SID-kártyád, a RESET-gomb meg-
nyomásával léphetsz ki az újságból.
Ha nincs SID-kártyád,a RESET-gomb meg-
nyomásával léphetsz ki az újságból.
Ha van SID-kártyád, az ALT gomb meg-
nyomása lehetetlen ezen a gépen, mert
nincs rajta.
Ha nincs SID-kártyád,az ALT gomb meg-
nyomása szintén lehetetlen, de vegyél
SID-kártyát !!!
Remélem, egyszerû a kezelés. Akkor
most a távlati terveimrõl:
Tervezek további elmés bõvítéseket.
Például a következõ számban elõrelátha-
tólag érdekes kis játékot játszhat a
kedves olvasó. Ha a lapozást a Commodore
és a cursornyilak együttesével végzi, a
program kedvesen kacagásra invitálja a
még vélhetõen normális játékost azzal,
hogy tök véletlenszerûen lapoz. Például
ha a játékos a 3.rovat 2.lapján van,
bárhová kerülhet, például a 7.rovat 12.
lapjára. Két eset kizárt: az elsõ, hogy
a 3. rovat 3.lapjára kerül, vagyis oda.
ahová akart, a második pedig, hogy a
11.rovat bármelyik lajára kerülne, lévén
hogy ennyi rovat nincs is...
A másik tervbe vett vicces fejlesztés
az lenne, hogy az újság idõnként érdek-
lõdni kezd az olvasó felõl, imígyen:
-Láttál-e már falon pókot ?
A választól teljesen függetlenül közli,
hogy õ akkor is a tejes kamilláért és a
pöttyös Szandi-sapkáért rajong, ezzel
teljesen olvashatatlanná téve a lapot.
Egyelõre ennyi ötlet fogant meg zseni-
ális agyamban. Ha valakinek még volna
tanácsolnivalója, attól várom a levelet!
Csá gyermeteg olvasóim !
- Freddi a vaskörmû -

Hírek
-----

-A Sex'n'Spirit egy új taggal bõvült:
Peet az ex-W.C.Club 64-es szekciójának
tagja belépett teljes jogú tagnak. Azt
hiszem, mi vagyunk az elsõ plusznégyes
csapat, amelyiknek töknagyonkúlsaját
profi zenésze van. Azt hiszem, az új-
ság intro-jába az õ egyik zenéjét rakom
bele, vagy a Szandi-zakot, vagy a Pa-dö-
dö zenét. Igazából majd csak SID-kártyá-
val lehet élvezni a minõségét. Mindene-
setre a 64-es dudáknak tetszett...
-Hawk of EVS`úgy döntött, hogy ezentúl
makszimális mértékben a mama kedvence
lesz ( idézet SJP-tõl... ) és abbahagy-
ja a code-olást. Kár érte...

-Oscar of EVS`képtelen elérni Omega of
EVS-t. Sem személyesen, sem telefonon,
sem az EVS-No, ki a ? személyhívón ke-
resztül.

-SJP of EVS sux a MEGADREAM/EVS-sel.
Lefordítva: szopik, mert az EVS mega IRQ
loaderes lett volna, de a loader 10
esetbõl 2-szer fagy. Sux. Ez az újság is
azzal a loaderrel ment volna. Még sze-
rencse, hogy Csory loader-ét arra a le-
mezre vettem fel, amit Doky-nak kölcsön-
adtam, így nem töltõs lett ez a szám...

-Rachy of TIT nem Rachy of TIT, hanem
Rachy of Methabolix.

-Tegnap észrevettem, hogy a TWINPIGS
#3 és #2.5 intro bigret scrolljából ki-
maradt a Methabolix. Sorry. Majd bepó-
tolom...

-Tovább hódít a SID-kártya ( híre ).

-Rachy of MX ezentúl csak Rachy már-
kájú WC-papírral törli ki a seggét.
( idézet Rachytól. )

-Az SCN-nek egy TGM nevû híres GFX-man-
ja van, aki nemsokára befut.

-ugy néz ki, hogy tényleg létezik a
Plus/4-es nõi párbajtõrcsapat. ( Sorry,
ezz sajtóhuba again... ) Szóval van egy
cool csapat, amelyikben csak csajok
vannak. Három tagról hallottam eddig.
Memberstatus:
Paula - code, graph
Denise - code, graph
Orsy - graph
Állítólag zenészük is van, a nevét nem
tudom. ( Nocsak ! Mégsem mi vagyunk az
egyetlenek ??? )
Eddig csak egy stuffukról hallottam,
a neve Nibbly'92 és egy aranyos game.
64-rõl van. ( Hoppá Ratt !!! )

-Garfield of FYC és én ( Proky/S&S )
egy demo erejéig alakítottunk egy csa-
atot. A neve: Pound . Egy font-jellel
rövidítjuk, de ez most nincs a charset-
ben. ( Plus/4-esen a csillag és a kukac
között található.) Bõvebbet a hírekben.

-TCFS meg akarja alapítani az ---->
új Vortex-et. A memberstátuszt még nem
hozta nyilvánosságra. Annyit tudok,
hogy a grafikus nem Ratt lesz, és a
maincodernek sem Omegát szerzõdtetik.

-Eldöntöttem magamban, hogy tartani
kellene a hagyományt, hogy minden csa-
patunk fél évig él. Valószínû tehát,
hogy jövõ február környékén megalapítom
az uj-Prisoners-et. ( Nem TCFS nyomán. )
A memberstátusz itt sem ismert, de TCFS
biztos nem lesz benne, mert õ új-
vortekszes lesz. ( Poén volt... )

Há mé nem lapozó má ? < Vidék... >
-Nukeman of Chain és azt hiszem Empire
vagy Marco Polo nagy üzletet akarnak
csinálni, amiben a németországi program-
kereskedelem, a német SID-kártyaüzlet,
egy esetleges német Plus/4-es újság be-
indítása lenne benne.

-Empire vagy Marco Polo fogja a SID-
kártyákba az olcsó SID-et megszerezni.
( cirka 100 darabot. )

-Az üzlettel kapcsolatban: Nukeman of
Chain várja azok jelentkezését, akik
szeretnének némi hasznot látni a prog-
ramjaikból. Ha CSAK neki kikülditek
a stuffokat, és senki más német láma
kezébe nem kerül, akkor szép pénzért el
tudja adni a dolgokat... Ez persze de-
mókra nem vonatkozik... Különösen érde-
kelné õt az EDC, a Methabolix, de minden
olyan group, akikkel még nincs contact-
ja. Ennek a feltétele persze az, hogy
nem szabad más németnek küldeni !!!

-A német party-n szét röhögtük magun-
kat néhány NST-demón. Nem azért, mert
olyan jók voltak...

-Omegával megírtuk a Nukeman-pardey
indulóját. Aki ott volt, sosem felej-
ti el azt a hét hangot... Azt hiszem,
Peet of S&S-nek meg kellene írnia 3 szó-
lamban... Omen ! Te biztos tudod fejbõl.
játszd le neki, hátha születik egy kewl
zak !

-Az utóbbi Prisoners és S&S stuffoknak
nem azért egyforma az intrója, mert nem
tudunk újat írni, hanem azért, mert kö-
vetjük a 64-es divatot, hogy egy intrót
többször is felhasználunk, hiszen nem
az a program lényege. Az EVS igen szívta
a fogát emiatt, de ez inkább annak tud-
ható be, hogy az elsõt, a TURN IT! int-
rót SJP nélkül írtam meg, mert nem volt
hajlandó befejezni a plottert.
Egyébként az intro Doky-nál és nálam
is egyforma, csak a zene különbözik.
Az én introimban egy Elvis-szám van min-
dig, Doky-nál egy másik zene, nem tudom,
mi az, de állandó. Az eddigi stufok, a-
mik az új intróval jelentek meg:
Proky intro: Doky intro:
----------------------------------------
Turn it! / PRI Logy / Doky
Twinpigs #3 / S&S
Twinpigs #2.5 / S&S
Yellow P.#1 / S&S

Nemsokára megírom a SID-verziót is...
-TCFS azt állítja, hogy a Terminátort
valószínüleg 65xx, 75xx vagy 85xx-es
processzor hajthatja. ( Gyengébbek ked-
véért:ilyen a VIC-20, a 64, a 16, a 116,
a Plus/4, a 128, az 1541-es, 1551-es,
1570-es, 1571-es, 1581-es processzora.)
Ezt arra alapozza, hogy amikor a TERMI-
NÁTOR 1.-ben a Swaci az elsõ öntesztet
hajtja végre a film elején, ( éppen
meztelenül vonul be egy kocsmába... )
akkor a display-en ilyen processzor
assembly-listája fut le.
( Ez komoly !!! Bár én még nem ellenõ-
riztem, mert régen láttam, azóta meg nem
tudom megszerezni... )
-Azt is hallottam, hogy a Bonanza Ban-
zay elsõ kazettáján a számok ritmusa,
illetve a dobok egy része Plus/4-gyel
lett csinálva. Vajon igaz ? Szerintem
lehetséges...

-Az viszont igaz, bár nem én írom meg
elõször, hogy a Methabolix egyik tagja,
és a Tankcsapda együttes vezetõje test-
vérek. ( Kémeri-fivérek... ) Yeeaahhhh!
Szeretem a Tankcsapdát. Mellesleg éppen
azt hallgatom:
Kilépek az ûrbe, a bõröm a szkafander,
elmarad mögöttem már rég a naprendszer.

-A német party-n csak azért nem alakult
meg az ANTIT helyett az NST-ellenes csa-
pat, mert tök hülyén hangzott volna:
ANTINST... ( Poén ! )

-A Prisoners ismert név még 64-en is !

-Most éppen a Magyar Méhész #4 zenéjét
hallgatom, mert lejárt a kazetta. Két
zene van benne. Az egyik, amit most hal-
lasz az újság közben, a násik meg egy
még kúlabb zene. Majd valamibe belera-
kom, hogy hallhassátok. Tényleg kúúúl !

Lapozz egy kevesnyit !
-Dr.Veress Páltól megkérdezte egy csaj,
lehet-e porszívóval önkielégítést végez-
ni. Az öreg zavarba jött, mert nem tud-
ta, hogy a csaj fújni, avagy szívni a-
karja .

-Tegnap voltam a tüzijátékot megnézni,
és egy 64-es haverommal, Warhead of
Chromance-val mentünk ki. ugy volt, hogy
ott találkozunk néhány másik 64-es
scenetaggal, például a FACES, a TRIAS,
a PRIDE, az EXILE, a CHROMANCE képvise-
lõivel, de miután a nagy tömegben senkit
sem találtunk meg, ketten vonultunk le
a partra, hogy a kezdésig elmés beszó-
lásokkal és szakmai vitákkal szórakoz-
tassuk az arra rászorulókat. (Meg a töb-
bieket is...) Warhead-ot nemsokára meg-
kísérelték vízbe fojtani, mert fél per-
cenként bemondta a pontos idõt, hozzá-
téve, mennyi van még a kezdésig. A gyil-
kossági kísérlet elmaradt, mert hirte-
len egy elcsigázott vizenfutó galamb
csapódott be közénk. Szegényt még délben
felriasztották az érkezõ nézõk, és azó-
ta nem tudott leszállni a rakparton ül-
dögélõ emberektûl. Annyira kifulladt,
hogy amikor egy mellettünk ülõ fickó
meg akarta fogni, nem volt ereje elre-
pülni, csak ekezdett ballagni a víz
felé. Azt viszont már nemtudta elvisel-
ni, amikor a fickó kezében Warhead meg
akarta simogatni. Elõre látva vesztét
egy artikulátlan sikoltással a levegõ-
be vetette magát, de hamar visszazuhant.
A sima víztükörrõl lapos kõ módjára pat-
tant egy vérszomjas nagymama kezébe,
aki cséphadaróként forgatta zöld 7UP-os
pille-palackját.Innen a tömeg miatt szem
elõl tévesztettük az eseményeket. Min-
denesetre a tett színhelyérõl hamarosan
füstpamacsok kezdtek szálldogálni, és a
közben elkezdõdött tüzijáték robaját
idõnként el-elnyomta a véreskezû nagy-
mama széles csámcsogása...

ujdonságok
----------

Azt hiszem, nem túl sokkal szolgálhatok
most, hogy miért, azt már leírtam né-
hány helyen. Azért kezdjük:

-Az EVS mega címe nem Mallory lesz,
pedig tök cool name ( én adtam... ),
hanem Megadreams. ( Lame név... )
A híreknél elolvashatod az ezzel kapcso-
latos bonyodalmakat. Egyébként láttam
pár részt a partyn és SJP-nél,cool lesz,
csak a zene lesz EVS-módra lame...
-Azt hiszem, kész az EVS-noter, ami
még Prisoners-noterként szerepelt a
Twinpigs-ben, de közben ugye megszûn-
tünk...

-Az új Nukepaperrel szívtam, mert kide-
rült, hogy 1541-esen nem fut... ( ilyen
úgyis ritkán van !`) Nem baj, kijaví-
tottam, és elkldtem. Mellesleg írtam
hozzá egy új editort, mert SJP-ét nem
vette fel a Nuke. Ez csak belsõ haszná-
latra készült, és passworddal indul.

-ugy döntöttem, mégis megírom a Magic-
paint +++ verziót, teljesen új kóddal.
Remélem, lesz olyan jó, mint amit TCFS
kezdett el.

-Terveimben szerepel egy másik logo-
editor is. Ez egy háromszínû, teljes
graph-képes editor lenne, kör- és egye-
nesrutinnal, másolással, kifestéssel,
szóval tuti lesz. A kész logo charsetbe
tömörítve használható. Ilyennel készül-
tek az új intró alsóo logói, illetve a
TURN IT! intro Prisoners-logója, 64-en.

-Rachy of MX hosszú hallgatás után elõ-
rukkolt egy LLOYD GAME nevû játékkal.
Fogalmam sincs, milyen típusú.
-Szintén Rachy mûve az Adventure
Building System. Valami szöveges kaland-
játékszerkesztõ, amibe Botticelli,
Multi Botticelli, Microillustrator, és
késõbb talán Art Studio képeket lehet
a helységekhez rendelni.

-Állítólag van DIZZY 3 lus/4-en, és a
színvonala is jó. Ezt egy nálam járt
pogácsától hallottam. Meglepõdtem, és
kissé hitetlenkedtem is, de erre beje-
lentette, hogy hétfõn ( ma van péntek )
elhozza nekem KAZETTÁN !!! Majd legkö-
zelebb megírom, mi a helyzet vele.

-Mint a hírekben olvashattad, létezik
egy Plus/4-es nõi csapat, a Plussycats.
Kiadták az elsõ konvertált game-jüket,
aminek a címe Nibbly'92. ln ismerem 64-
rõl ( a partyn Ratt próbálta áthozni ),
és ha már fele olyan jó, mint az erede-
ti, akkor meg fognak minket lepni. A
game-t állítólag Denise konvertálta,
Paula kis segítségével, az introban pe-
dig Orsy kullogoja ( cool logoja ) van.
Juteszembe, a Híreknél kimaradt, hogy
a Paula és a Denise a Lamiga két intel-
ligens chip-je. Gondolom innen jött a
név ötlete. De hogy az Orsy honnan jött?
Lányok, ha olvastok, írjatok nekem !
-TCFS állítólag befejezte a partyn
elkezdett Cloud Kingdoms-ot, és valami
másik game-t is, ami nem tudom mi.
Azért tök jó, hogy mindezeket a Nukeman
fogja nekem elküldeni...

-TCFS a party óta azt hiszem, elfelej-
tette a Logopaint +++ verzióját, ami az
én Magicpaint-omon alapult volna. Ugye,
TCFS csak saját code-dal dolgozik ???
Legalább ne elõttem szedte volna ki a
rutinokat a Magicpaint-ból ! De úgy tû-
nik, csak azért kezdte el, hogy velem
ki..sszon... TCFS SUX !!!

-A Pound ( lásd a híreknél! ) készül a
SID-kártya kiadására egy 2 oldalas demo-
val. Kissé furcsán lesz összerakva, hogy
a kártyátlanok is élvezni tudják...
Garfield már három résszel majdnem kész,
én még sehol sem tartok...

Most ennyi újdonságról tudok. Mint
már néhányszor mondottam volt, írjátok
meg, milyen új dologról tudtok !- Proky -


SID-kártya
----------

Sokan kérdezték, hogy áll a dolog. Hát
áll. Csory nemrég azt mondta, a frekven-
cialeosztást újra meg kell csinálni, e-
gyébként a kártya jó. Már van kivel meg-
terveztetni a NYÁK-ot, Nukeman szerez
olcsón SID-et, ( szeptemberben jön majd
Magyarországra ezügyben ) szóval azért
megyeget a dolog, Jelzem, nekem már van
egy mûködõ verzió, de nem a Csory-féle.
Egy Christiam Schaefner nevû keletnémet
fickó adta. Ez a kártya egyébként nem
teljesen tökéletes, és nehezen használ-
ható. A gép frekvenciáját meg kell fe-
ezni ($ff13 1.bitje) és csak így lesz
jó a zene. Bár így sem tökéletes, mert
halk és néha elvesznek a szólamok. Ettõl
függetlenül jól mutatja, milyen lesz a
jó kártya. Akit érdekel, szívesen meg-
mutatom neki. Juteszembe, azt hiszem,
már leírtam, de azért mégegyszer: Ez az
újság már renndelkezik SID-kártya meg-
hajtóval, szóval ha majd lesz Csory-fé-
le kártyád, akkor az ESC-kel válthatsz
a SID és a normál FRQ-converter között.
O.K. Errõl ennyit.
- Proky -

Szótár
------

lszrevettem, hogy egyes fickók kissé
furcsán használják a "szakszavakat".
Például a leggyakoribb hiba, hogy a
coder-eket cracker-kent emlegetik. Saj-
nos Plus/-en a crackerek már nem létez-
nek, mert a cracker olyan egyén, aki
gyári game-kat tör fel, és trainer-eket
pakol bele. Aki demo-kat ír, az a coder.
Na jó, akkor lássunk neki. Hogy a rovat
hosszabb legyen, beleraktam néhány 64-es
"nyelvjárású" szót is.
coder - olyan ember, aki demót vagy já-
tékot IR.

cracker- olyan ember, aki játékokat tör
meg, és trainer-eket rak rá.

lamer - olyan fickó, aki csak programo-
láma kat cserél, de csak saját szó-
pogácsa rakozására.

swapper- szintén cserél, de csapatban
svápoló van, és azért swappel, hogy a
csapatának stuffjai terjedjenek

Ide már nem fér ki új, ezért lapozz !
stuff - bármilyen program, de lehet
hardware, lemezbugyi, szóval
olyan tárgy is, ami a compy-hoz
kapcsolódik.

dude - gyûjtõnév,beletartozik a coder,
duda grafikus, zenész, cracker,
guy swapper, vagy bárki, aki az
elite-be tartozik.

elite - a scene azon csapatai, akik ma-
gas színvonalat adnak.

scene - egy gép köré csoportosuló õrül-
szín tek gyûjtõneve.
cool - valami kegyetlenül jó dolog
Ql jelzõje, kb. olyasmit jelent,
kewl hogy laza, klassz, stb...

party - olyan összejövetel, ahol több
pardey csapat találkozik, és fõ célja
nem a programok másolása.

meeting- egy csapat taagjainak találko-
zója, esetleg néhány vendéggel.

greeting-üdvözletek egy scrollszövegben
greets azoknak, akiket a szöveg írója
bigrets személyesen ismer,vagy contact-
ja van velük.
ruler - uralkodõ

rules - uralom

outfit - külsõ kinézet

design - szintén ilyesmit jelent, de azt
is takarja,hogy milyen az adott
stuff összhatása.

Mega- - valami extra dolog jelzõje.

mag - lemezújság (lehet kazettán is!)

spák - space ( szóköz billentyû )
Hirtelen ennyi jutott eszembe. Lehet,
hogy a következõ számban folytatom. Ha
valakinek van még ötlete, írja meg, és
leközlöm.
Remélem, egy kicsit rendet raktam az
ilyen és ehhez hasonló szavak között.
Ha valakinek nem tiszta ezeken kívül
valamilyen szó jelentése, az is írhat,
és én megválaszolom. Vagy nem.


-=+ Proky +=-
Poénhegyek
----------

Remélem, ez a rovat fog legjobban tet-
szeni. Nem is dumálok, hanem indítom a
vicceket:

Rendõrvizsga van. Hárman felvételiznek,
Bemegy az elsõ.Megkérdezik tõle:
-Do you speak english ?
-Hööö???
Kirúgják. Megy a második. A kérdés:
-Do you speak english ?
-Hööö???
Ezt is kidobják. Megy a harmadik.
-Do you speak english ?
-Yes, I do.
-Hööö???

----------------------------------------

Két rendõr atombombát fûrészel a siva-
tagban. Megkérdi az egyik:
-Te Józsi ! Mi lesz, ha ez itt felrob-
ban?`
-Nem probléma, van másik !A tanár megkéri a gyerekeket, mondjanak
valami csintalanságot. Feláll Pistike:
-Nekem tegnap éjszaka kistesóm lett.
-Gratulálok, de mi ebben a csintalan-
ság?
-Az,hogy én szúrtam ki a papa óvszerét!

----------------------------------------

Tanárnõ:-Móricka, leírtad 100-szor,hogy
"nem beszélek csúnyán, és nem tegezem a
tanárnénit"?
Móricka:-Hát persze, 200-szor.
T:-ls miért 200-szor?
M:Hogy jobban örülj, te ribanc!!!
-Ha elõre tudom, hogy szûz vagy, több
idõt szánok rád !
-Ha elõre tudom, hogy több idõt szánsz
rám, leveszem a harisnyám !!!
----------------------------------------
A falusi bácsi felmegy Pestre. A Rákóc-
zi téren egy Qrva leszólítja:
-Papa, akar egy menetet ?
Az öreg belemegy. Felmennek a kéróra.
A Qrva elkezd vetkõzni, de a bácsi nem
várja végig, még a csajon van a melltar-
tó, õ már nekikezd.
-Papa, még le sem vetkõztem teljesen !
-Nem tesz semmit, a kecskét is kantá-
rostul basztam meg...
-Miért oszlott fel a futballcsapatotok?
Talán elvesztettétek a kedveteket?
-Ázt nem, csak a labdát...
----------------------------------------
-Pincér ! A levesemben egy légy van !
-Az semmi ! A kenyerém egy pók mászik !
----------------------------------------
-Mi az:kicsi, és szélesedik a mosolya?
-Kisgyerek zsiletpengét szopogat.
----------------------------------------
-Mi az:fekete és nekimegy a zongoránal?
-Steve Wonder
----------------------------------------
-Mi a villamosszék kisöccse ?
-Elektromos kisülés.
2 láma rendõr talál egy tükröt. Az 1-ik
belenéz:
-Jaj, de ismerõs ez a fickó !
Belenéz a másik is:
-Te hülye, ez én vagyok !
----------------------------------------
-Mi az: drót végén széndarab ?
-Kezdõ villanyszerelõ.
----------------------------------------
-Honnan ismered meg a leprás postást.
-A bélyeg alatt ott van a nyelve...
----------------------------------------
A rendõr biciklizik. Egyszer csak ele-
sik. Bazi nagy tömeg gyûlik köré:
-Mit néznek? ln mindig így szállok le !
Apu és Anyu nagy gondban vannak. 1 hét
múlva lesz Imike születésnapja, és nem
tudják, milyen tortát vegyenek neki.
Egyik nap Imike hazajön az iskolából.
Apu megkérdezi:
-Ettél fagyit ?
-Nem.
-ls ízlett ?
-Nem ettem fagyit !!!
-Hazudsz, disznó ! -sikoltja kedves
hangsúllyal Apu, majd kicsavarja Imike
kezét, kecses mozdulattal a WC-be nyom-
ja a fejét, néhányszor lehúzza a vizet,
majd a biztonság kedvéért mégegyszer.
Eközben a konyhakést egyszer-kétszer
megforgatja Imike nyakában, majd fel-
kattintja öngyújtóját, és némi fülpör-
kölést kilátásba helyezve így érdeklõ-
dik:
-Na most válaszolj a kérdésemre, vagy
kiheréllek ! Milyen fagyit ettél ?
-Vahanihilihihaha...-hörgi Imike.
-ls ízlett ?
-Ihigehen...
-Jól van, mehetsz játszani-mondja apu
és visszaadja Imikének a levágott ujját.
Megérkezik Anyu. Apu lelkendezve öleli
meg:
-Képzeld, tudom, milyen torta kell a
mi kis Imikénknek !
-Milyen ?
-Vaníliás !!!
-Mindegy, mostmár vettem egy puncsosat.

< Kissé morbid... >

Tudtad hogy...

-Omen terhes ! De csak Doky kedvéért !

-a franciaországi dermesztõ -49 fokos
hidegben lefagyott a Mona Lisa mosolya.

-Ellopták a Bastille 1789-es bevételét.

-Nobel díjat kapott Ratt, mert sikerült
kereszteznie az egerészölyvet és a szar-
vast. Az így kapott állat az egérszar.

-Megjelent Szemérem István új könyve:
80 pap alatt a hölgy örül.

Most egy kis közmondásanyag:

Ahány ház, annyi szopás.
Nem esik messze a vak a botjától.
Kicsi a bors, de le van szarva.
Öntsünk tiszta vizet a nyílt lapok közé!
Hazug embert könnyebb utolérni,ha sánta.
Az nevet utoljára, aki utoljára nevet.
Sok lúd sokat szarik,
Madarat tolláról, zoknit szagáról.
Sok pohárnak sok az alja.
Öregember nem vénasszony.
Nyelvében él a nemzet, de a nyelvével
még senki sem nemzett.
Kutya sem válik vízzé.

Hmmm... Kábé ennyi lett volna, de azért
még kaptok búcsúzóul egy kúl viccet:

A rendõrnek fia születik, de kis testi
hibával, ugyanis 4 keze és 4 lába van.
A rendõr titokban neveli a gyereket,
de a ficak a 18-adik szülinapjára azt
kéri, hogy vigyék el egy hajókirándulás-
ra. El is viszik. A gyereknek WC-re kell
mennie. Oda mégsem mehetnek vele, ezért
elengedik, de lelkére kötik, hogy nagyon
vigyázzon. Eltelik 10 perc, a ficak nem
jöm. Eltelik 20 perc,még mindig nem jön.
Már fél órája távol van, gondolják, ki-
mennek érte. A WC-ben nagy dulakodás za-
ja hallatszik. Egyszer csak kicsaódik a
WC ajtaja, és kilép egy véres pasi:`
-Bazi nagy pókot fogtam !!!

< Remélem ti is szeretitek az ilyen
morbid poénokat. >
- Proky -

Tárgyalás
---------

Bár a Prisoners megszûnt, és így a bûn-
ügyekhez semmi közünk, azért az ügyészi
állásomat megtartom, tehát ez a rovat is
marad.
Most a DIGITAL INTEGRATION / TCFS kerül
terítékre.
A loader jó, még 51-esen is fastloader-
rel fut (ha jól emlékszem), ami TCFS-
tõl elég szokatlan. Szerintem Csory ke-
ze van a dologban...
Töltés közben az UNASSUMING demóból
már jól ismert LOADING logo vigyorog
ránk. Ejnye-bejnye Töci! Nem lehetett
volna valami másik logot rakni bele ?
ln magam legalább 3 olyan 64-es demót
másoltam fel neked, amiben ezerszer jobb
LOADING`logo-k voltak ! Ha már minden-
képpen konvertált kell, onnan vehettél
volna!
Az elsõ rész egy Finesplitter, azaz
rasztertörésutánzat graph-képen, 3 szín-
ben (+fekete háttér). Ez a TCFS-tõl már
szinte megszokott darabos mozgást pro-
dukálja. Egy kis idõ múlva a splitter
közepe eltûnik, és egy TCFS logo jele-
nik meg helyette, ami Omen mûve. Nekem
nem tetszik a logo ( bocs, Omen ! ),de
ez ízlés dolga. Nemsokára visszajön a
splitter, majd ezen egy színmemória-
scroller indul el. Mindez alatt egy bor-
zasztó zene indul el, amin hallatszik,
hogy CEEKAY módszerrel van elrakva, bár
ezt nem ellenõriztem. ( Aki nem ismeri
a módszert: az összes hangregiszter ér-
téke raszterlefutásonként eltárolva.
Gyors, de memóriaigényes módszer. )
A második rész egy vectorpart kör-
scrollal kombinálva. Fasza code, egy
Battery 2 stílusú TCFS logo, CEEKAY zak,
darabos mozgású vector. A code viszont
ténykeg jó.
A harmadik rész egy igazán eredeti öt-
let, egy cool rajzfilm. Az a kár, hogy
konvertált, annak ellenére, hogy TCFS
szerint "a demoban nincsenek konvertált
kódok vagy effektek" ( fordítás az utol-
só partból ). Sajnos volt szerencsém a?
eredetihez, és csak a zenében és a logo-
ban különbözött. A zene nem Ceekay !
A The End part egy upscroller grafikus
képen, TCFS közmondásos darabosságával.
A kép jó, de 64-rõl van. A zene igen
láma lett, szintén CEEKAY-os !
Akkor most a 6 szempont 0-10-ig :
1. - Graph..........................4
Ami jó, 64-rõl van. Egyébként sem egy
grafikai beállítottságú stuff...
2. - Code............................9
Hát ez tényleg jó. Mégsem 10-es, mert
a rajzfilm 64-es code.
3. - Zaks............................3
Már leírtam, miért lett ennyi. Ami fel-
hozta, az a Cartoon zenéje, az jó lett.
4. - Design..........................3
Nagyon lehúzza az a darabos mozgás...
5. - ujdondság.......................9
Minden rész a maga módján eredeti.
6. - Ötlet...........................5
Errõl nincs mit mondanom, ez van.

Összegezve: 33 év.
Most jöhet az SJP-féle ügyiratszimulá-
tor:

Vádlott: TCFS
Vád: Digital Integration
Ügyész : Proky - Sex'n'Spirit ÜMK.

Enyhítõ körülmények : Design, Zaks
Súlyosbító körülmények: Code, ujdonság

Itélet: 33 év, fogházban letöltendõ
kényszermunka.

Hát, ez volt az én magánvéleményem.
- Proky -

Programozástechnika
-------------------

Most egy olyan dolog, ami még nem aktu-
ális, de jó lenne, ha mindenki ismerné:

A SID-kártya kezelése:

Tulajdonképpen egy egészen egyszerû
technikája van. Ugye van egy 64-es ze-
nénk. ( Enelkül nem nagyon megy... ) Ezt
minden átírás nélkül lejátsszuk. Igy a
zene- illetve hangadatok beíródnak $d400
fölé. ( max $19 byte ) Ezeket kell a
SID-kártyába juttatnunk. Csory kártyájá-
ban a SID $FE80-tól lesz címezve, a
Schaeffner-kártyában $FD40-tõl. A lényeg
tehát, hogy a $19 byte-ot át kell másol-
ni ide. Ugye, egyszerû ?`Ettõl függet-
lenül a TED hangját a megszokott módon
használhatjuk.
Ami tulajdonképpen problémás, az a kár-
tya lekérdezése. Mert ugye mennyivel e-
legánsabb, ha a prg. felismeri, hogy
van-e kártya a gépben, vagy nincs, mint
ha megkérdezi. A legegyszerûbb módszer
azon alapszik, hogy a SID`tartalmaz egy
Analóg-Digital konvertert. Ez eredetileg
a $d419-1a címeken érhetõ el. A kártya
ezeket a $fe99-9a ( Csory ) illetve a
$fd59-5a ( Schaeffner ) címekre rakja
át. Mivel ezek a kártyában nincsenek be-
kötve, értékük mindig $ff lesz. Ez ter-
mészetesen csak akkor jelentkezik, ha
a kártya be van dugva. Ha nincs, akkor
mindkét terület tartalma változik, mert
oda nincs memória címezve. A lényeg te-
hát: Néhányszor egymás után megvizsgálni
a $fe99-9a iletve $fd59-5a címek tartal-
mát. Ha minden esetben $ff-et találunk,
akkor a gépben van kártya. Ha nem, akkor
alapgéppel van dolgunk. Hogy néz ez ki
a gyakorlatban ? Ha lapozol egyet, meg-
tudod.
a2000 lda $fe99 A többszöri lekérdezés
cmp #$ff azért kell, mert alap-
bne ide állapotban itt a memó-
lda $fe9a ria állandóan változik.
cmp #$ff
bne ide
lda $fe99
cmp #$ff
bne ide
lda $fe9a
cmp #$ff
bne ide
jmp $3000 - van kártya
ide jmp $3100 - nincs kártya


Levelezés
---------
Képzeljétek el, kaptam két levelet, ami
az ex-Twinpigs-sel kapcsolatban jött...

Az elsõt TGM of SCN írta, saját bevall-
lása szerint õ a Scorpions új grafikusa.
Az õ levelét sikeresen elhagytam, így
még idézni sem tudok belõle. Sebaj, neki
válaszoltam, és el is küldtem neki né-
hány "újabb" Prisoners és S&S stuffot.

A másik levelet Rachy of MX küldte, és
ennek nagy szerepe volt abban, hogy
végre megIrtam ezt a számot. Akkor lás-
suk a levelet:

Hello Proky !

RACHY vagyok. Olvasgattam a Twinpigs
számait, amikor rábukkantam a fantaszti-
kus hírre: T.N.#27, és még azt is meg-
tudtam, hogy én rajzoltam a gfx-et bele.
( vagy az a B.T.-ben volt?) és az intro-
ját is én csináltam. Nahát ! Hogy miket
meg nem tud az ember ! ln ugyanis úgy
emlékszem, hogy össz-vissz egy logo-t
segItettem a fehérvári party-n UNREAL-
nak belerakni! Na mindegy!
Ha már mindenáron hIreket akarsz adni
rólam, akkor inkább azt Ird le, hogy...
( leírtam a híreknél - Proky )@
Az újság egyébként tetszik ! Elég jó
poénokat nyomatsz ! ( Ezentúl csak
RACHY márkájú WC-papírral törlöm ki a
seggem...)
A SID-kártya hIre igaz? Az elég kewl
lenne! ls az ára is elfogadható lenne.
(Engem nagyon érdekel...)

Na mára ennyi, mert még elbízod magad.
Nem szükséges levélben válaszolnod, e-
lég az újságban, úgyis megkapom.

BYE!

RACHY of MX

U.i. : egyelõre úgy néz ki, hogy MX-es
vagyok...

----------------------------------------
O.K. Rachy !
Kösz a levelet, bár kissé meglepõdtem,
azt hittem, már legalább olyan magasról
szarod le a PLUS/4-et, mint én a TCFS
fejét. Meg aztán nem is voltunk a leg-
jobb viszonyban... De mindegy, én mos-
tanában senkivel sem vagyok összevesz-
ve, csak azt a fasz TCFS-t utálom kur-
vára. Ha érdekel, miért, akkor olvasd
el a Byte Times #5 hírrovatát ( Logo-
paint vs. Magicpaint ügy. )
Szóval akkor kicsit válaszolgatok, re-
akciózok a leveledre.
-A Terror News #27 természetesen sziva-
tás, bár létezik. Nem én követtem el, de
nem is akarom elárulni, ki csinálta.
Egyébként az OMO-tól lett ilyen.
Mellesleg hozzám az MX-féle TN-bõl még
egy darab sem jutott el hozzám. Való-
szInüleg az én hibámból. Juteszembe,
nem akar valaki nekem stuffokat küldöz-
getni ?`El tudnám viselni...
Igy az újság is jobban informált lenne.
-Örülök, hogy tetszett a Twinpigs. Re-
mélem, ez is tetszeni fog, mármint a
Yellow Pages. Ezzel kapcsolatban vala-
melyik rovatban olvasd el a mentegetõ-
zést !
-Annak is örülök, hogy ezentúl csak a
RACHY márkájú papírt használod, majd a
gyártóktól szedek reklámdíjat. ( vicc
volt... )
-Nem szoktam elbízni magam, viszont sze-
retem a hosszú leveleket. Legközelebb
légyszíves a papír másik oldalára is ír-
ni, hogy több legyen !
-Már rájöttem, hogy azért írtad, hogy
szerepelhess az újságban. Hát eme vágyad
teljesülhetett, majdnem saját rovatod
van.
-MX-es vagy ? Az valami vírusos beteg-
ség, vagy egy új párt ?

Akkor ennyi. Remélem, nem sértõdtél
meg, de hát ilyen a stílusom, mint a
Twinpigs-ben már olvashattad. Mentségem-
re szolgáljon, hogy magamat is "kigúnyo-
lom" ( hú, de szépen irtam ! )

Mellesleg megmaradhatna ez a jó szoká-
sod, hogy leveleket írsz nekem, hálából
mindig beleraknám a szövegedet az új-
ságba. Benne vagy ? Ird meg !

Egyébként várom mindenki levelét, jó
lenne, ha hírekkel, új stuffokkal ké-
nyeztetnétek...

%: Proky of S&S
PROKOP GÁBOR
BUDAPEST XXI.
Zrínyi u. 4. 10/46.
H-1214

:(06)-(1)-277-09-27

- Proky -

Címek
-----

Most egy ici-picit több cím lesz. Elõ-
ször a szerkesztõségi cím:

Proky of Sex'n'Spirit ;újdonságokat,
Prokop Gábor ;híreket, új
Budapest XXI. ;stuffokat várok,
Zrínyi u.4.10/46. ;itt lehet kriti-
H-1214 ;zálni is.

Tel:(06)-(1)-277-09-27

Megjegyzem, lehet, hogy nemsokára el-
költözünk,de ez a levélcímet nem érinti,
mert a postás úgyis elhozza majd. Azok,
akik személyesen keresnek meg, a lift-
ben vagy a 10. emeleten az ajtónknál
majd megtalálják az info-t, hogyan ta-
lálnak el hozzám. ( A ház másik végén
lévõ lépcsõházba megyünk majd, a 3. eme-
letre. ) Szóval írjatok nekem sokat !!!

Most Doky kérésének teszek eleget, aki
befejezte a Logy-t, és szeretné terjesz-
teni. Természetesen mindenki megkapja,
de mivel másolásvédelem van rajta, csak
Dokytól lehet megszerezni. Aki vágyik
egy igazán cooool logikai game-ra, jó
digitalizált BONUS-képekkel, eredeti
( nem lopott, direkt erre a célra írt )
64-es csúcszenével, klasz intróval, stb.
akkor írjon Doky címére, küdjön neki
válaszbélyeget és egy lemezt, amire õ
ingyen rámásolja, és visszaküldi.
Tényleg cool játék, írj neki ! A címe:
Doky of Sex'n'Spirit
Kovács István Az utcanév már biztos
Szombathely megváltozott, de szerin-
Kun Béla u.25. tem így is odatalál.
9700
Tel:06-94-24-955 -> csak hétvégén !!!

Közben már másodszorra vesztettem el
TGM of SCN levelét, de újra megvan. ]
kért arra, hogy a címe kerüljön az új-
ságba. Tehát:

Színvonalas prg-k cseréje és eladása
TGM-nél !!! A címe:
TGM of SCN
Bucsek Áttila
Dunaújváros
Gagarin tér 19. fszt.3.
2400

Tényleg színvonalas prg-i vannak, mert
elküldtem neki a Twinpigs-eket...

Copyright © Plus/4 World Team, 2001-2018