COMMODORE PLUS/4 WORLD
  Home  Search  Games  Tapes  Covers  Cheats  Maps  Software  New Stuff 
 Hall Of Fame  HVTC  Game Endings  Solutions  Remakes  Publications  Magazines  Effects  Top List 
 Members  Groups  Features  Plus/4 Encyclopedia  Hardware  Tools  Options  Forum 
Login
Terror News 19
Title:Terror News 19
Category:Magazine [ More Issues ]
Release Date:
Language:Hungarian
Size:64K
Machine:PAL Only
Code Type:Machine code
Distribution:Freeware
Released by:Terrorists (TIT)
Coded by:S., István (Tarzan)
Uncredited (Additional Graphics by):W., Zsolt (CHS)
Notes: 
  Download:
Download from Plus/4 World
Plus/4 World
Download from Rulez.org
Rulez.org
Download from Othersi.de
Othersi.de
Download from Zimmers
Zimmers
Download from ko2000
ko2000
No votes yet.
Terror News 19 Screenshot


Program Text
THIS IS THE GREETS LINE!    SPECIAL GREETINGS TO TIT MEMBERS   BADA  COBY  TMT  DOC  TDD  TCL  TIBET  RACHY  SCH  JOHNNY  ETC(STB)..   AND  TGMS  CSM  WIT  JEVA  PADI  ICE  TMTS  RADULA  REDDI  FOOZY  AMBRUS PETER  BITIKLI  SVS  ALEX  SKORO  LUFI  KICHY  

                    
boomby adventure
a tn #18-ban tarzan nagylelkûen ajánl-
gatott egy teljes leírást, ebből kifo-
lyólag nekem sok munkám keletkezett...
(hmmmmmmm! hmmmm! öhöm-böhöm....-tarzan)
nos, nekem nagyon tetszik ez a játék,
bár egy "kissé" emlékeztet egy bizonyos
drakula adventure-hoz. (mivel arról dol-
gozták át.)

akkor lássuk:

először boomby-ék háza előtt vagyunk.
menjünk keletre! jajj! mi történt?! fel-
robbant valami! szóval először: dob nit-
roglicerin. na, most mehetünk!(k,k) itt
egy roncstelep, és egy autó. (v autó,
cs0var izzó,v ülés,fog táska,nyit táska)
na, mostmár van egy izzónk, meg egy
elemünk.(é) itt egy csomó bokor!(v bokor
) áhh! egy kötél! ez még jó lesz! akkor
most vissza boomby-ék háza elé!(d,ny,ny)
és tovább nyugatra! a csákány szerepét
nem tudtam felfedni, szerintem tök fö-
lösleges. menjünk inkább tovább nyugatra
, mert itt kryx sátrába juthatunk. fog
márka,fog háromszorsült,eszik háromszor-
sûlt, iszik márka, ki.
tömören ez a program. most nem árt egy
save, aztán észak! ha eléd esik egy ata-
ri, akkor töltsd vissza az állást, ha
nem, akkor mázlid van, és észak! itt a
csirkeudvar van, egy csomó bokorral kö-
rítve. ha bokor, akkor vizsgálni! (v bo-
kor) aszongya erre, hogy törj ágat. hát
rajta! egyből lesz egy tompavégû botunk!
(éljen! éljen!) nincs más hátra, mint é-
szak! hohó! az ajtó zárva! akkor nyit
ajtó, észak. itt van marci. aki egyéb-
ként kosaras.(tehát jó magas!) most egy
tömör rész következik: szól marci,d,d,
szól marci,d,save,d,ha elpatkoltunk,
akkor load, szól marci k,k. néha egy ki-
csit makacskodik, ilyenkor addik kell
ismételgetni, amig meg nem teszi. ha ide
eljutottunk ép bőrrel, akkor nincs más
hátra, mint bejutni: ad kötél marci,szól
marci köt kötél ablak,szól marci ad ke-
reszt és már be is tudunk jutni, de ez
egyelőre nem szükséges. helyette inkább
dél, és dél, és dél. nna. most egy kel-
lemes kis kevergés következik, u.a. ez
egy útvesztő. első feladat: megtalálni
kosirt és eltenni láb alól. (öl kosir)
majd elvenni tőle a kést, és kihegyezni
a botot. (fog kés,hegyez bot kés) ezután
el kell vergődni ko-ko házához, és be.
itt van egy szép nagy doboz. tehát nyit
doboz! yopash! egy gumi van benne! (na
mire jó? ne a farkadra tekerd, hanem
készít lámpa!) van egy "kezdetleges" +4
a sarokban, ez gyanús! v sarok! nahát!
egy kulcs! ez már valami! efölötti örö-
münkben mozdít láda! egy lejáró! ez már
döfi! akkor le, és bekapcsol lámpa.(ezt
majd még sokszor meg kell csinálni...)
ez megint egy útvesztő, szóval kel-
lemes bolyongást kívánok! ha esetleg el-
jutottál a föld alatti szobába, akkor
nyit ajtó kulcs, és észak! kikapcsol
lámpa. végre a pincében vagyunk! (de még
rengeteg kaland van hátra!)
é,é,é,k. itt van boomby kedvenc csiga-
tenyészete. mily guszták! vizsgáljuk meg
őket közelebbről is! máris egy pince-
kulccsal lettünk gazdagabbak! fel-fel
hát a pincéből!(ny,d,d,nyitàajtó pince-
kulcs.) már a házban bolyonghatunk.
keressük meg a szellemet, és mutassuk
meg neki a keresztet! máris lesz egy
bilincskulcsunk! most vissza a pincébe!
é,ny! itt van lesli csak egy kicsit
kivonták a forgalomból. (odabilincselték
a falhoz) érezzük magunkat lincoln-nak,
és szabadítsuk fel a szegény rabszolgát!
erre megosztja velünk titkát: a vakab-
laknál álarcban többet láthatunk. (álta-
lában itt szoktak elakadni a derék (de-
réktelen) játékosok, u.a. az istennek
nem találják az álarcot!) nos húzzunk
innnen, mielött ellop tőlünk egy csomó
tárgyat! (k,d,k,d,ny.) most a wc-ben va-
gyunk. (kissé büdösben...) itt egy doboz
gyufa.(fog gyufa,k,k,k.) ez a nagypa-
pa szobája. egy hatalmas festmény állja
el az utunkat. teendő: burn it! (piromá-
niásak előnyben!) máris szabad az út
nyugatra! ebben a helységben kizárólag
a feleség található. csináljunk egy jó
adag valamit (pl.: vár), és akkor mond
egy szót. ezt n=m árt megjegyezni.
majd: ny,ny,ny,d,d,ny! majd: v nappali!
(arra nem tudtam rájönni, hogy miért
pont nappali.) itt egy részeg. v részeg!
rajta van az álarc! (fog álarc,k,é,é,é,é
,le,é.) a hugica szobájában találhatjuk
magunkat (jobb esetben). a csilláron egy
ruha lóg. (v ruha) a zsebében egy krémes
, amit mindjárt meg is zabálhatunk!
aztán vissza a lejáróhoz, és észak, utá-
na meg nyugat. most egy poros kell, hogy
legyünk. itt egy vakablak. visel álarc,
nyit vakablak! máris szabad az út
északra! (be) ime egy teljes amiga kész-
let! modjuk neki azt a szót, amit a fe-
leség nyögött el nekünk! erre kiesik a
padláskulcs a nyomtatóból (érdekes hely-
en tárolják manapság a kulcsokat)!
ki,ki,fel,nyit ajtó padláskulcs,k,k. a
padlásszobában vagyunk. a földhöz egy
szőnyeg van szögezve (huz szög,mozdít
szőnyeg). a helyén egy fekete lyuk tá-
tong. na ide lemászhatunk! bekapcsol
lámpa,le. yo! itt egy fûrészgép, és né-
hány ujj. na, mi szokott a fûrészgépek
alatt lenni? azt mindenki felveheti ma-
gának! aztán ki kell jutni a ház elé a
nitroglicerinhez. most nem írom le az
utat. (he-he!) ott csinálhatunk dinami-
tot a nitroglicerin segítségével. a kö-
tél segítségével bemászhatunk a házba
(az elem már biztos kimerült). vissza a
padlásra, az ajtó elé, amit nem nyitot-
tunk ki. itt nem árt egy állásmentés!
majd pontosan ezt kell csinálni:
nyit ajtó,gyújt dinamit`gyufa,dob dina-
mit é! mostmár nyugodtan bemehetünk mert
vaskörmû elpatkolt (ellenkező esetben
egyből kinyírt volna). be a kéménybe,
és iszik márka! ha valaki már az elején
megitta volna (az volt a szivatás!) az
most kezdje előlről.

innentől mindenkinek a saját fantáziá-
jára bízom mit tesz.

végül egy jótanács: szerezd be az álta-
lam (rachy) kijavított verziót! abba nem
akad ki, ha kimented az állást.

(boomby adventure+)

bye !

rachy of tit
konvertálás mûvészete

yo lamers! ismét itt van rachy az új
és egyben utolsó felyezettel. (ly??-ts)

ebben a fejezetben már a tiszta átírás-
ról lesz szó.
először is (közkívánatra) leírok pár
regisztert, és a plusis megfelelőjét:

d016 - ff07
d011 - ff06
d020 - ff19 (a színeket
d021 - ff15 át kell írni!)
d012 - ff1d
d018 - ff13
dc00 - fd30 (billentyûzet
dc01 - ff08 lekérdezés)


az a kettő, ami villog, nem egy az egy-
ben ugyan az, de hasonlóan használható.

a $01-es címről:

alapállapotban :$37
mindenhol ram :$34
$a000-$d000 ram :$35

ezeket az értékeket szokták álltalában
használni a programok.

az álltalam javasolt sorrend az átírás-
nál:

1. kitömöríteni, és felvenni az EGSZ
memóriát (lehetőleg 64-en)
2. szétosztani a prg-t a következők
szerint:

a rész: $0800-$0fff
b rész: $1000-$fcff
c rész: $fd00-$ffff

erre azért van szükség, mert +4-est
nehézkes lenne mondjuk úgy használni,
hogy a képernyőmemóriát ne változtasd.
(gy.k.:$0800-$0fff)
3. most meg kell vizsgálni, hogy valóban
használja-e ezeket a területeket.
4. megkeresni a 64-es regisztercímeket.
(ez nagyon ronda meló, mert végig
kell nézetni a géppel az egész
prg-t, és utána egyenként ellenő-
rizni, hogy nem tévedett-e, majd
átírni azokat a +4-es címekre...)
5. a fölösleges utasítások kitörlése.
6. az interrupt belövése, converter el-
helyezése.
7. ha használja az $fd00 fölötti terü-
letet, akkor azt át kell pakolni más-
hova, ahol van üres hely. ha ilyen
nincs, akkor ki kell szedni valamit,
(pl.: zeneadatokat és a lejátszót)
és erre a helyre kell rakni.
8. inicializáló rész megírása.
(ez pakolja majd szét az adatokat a
megfelelő helyekre.)
9. színek átdolgozása. ez a rész nagyon
nehéz, mert meg kell keresni, hogy a
prg hol írogatja be a színmátrixba az
adatokat, majd közbe kell iktatni egy
kis rutint, ami átkonvertálja +4-re,
majd beírja a tényleges színmátrixba.
10. futtatás.

szinte biztos, hogy elsőre nem fog fut-
ni, (van amikor még huszadikra sem!)
ilyenkor ne keseredj el.
a hiba valószínûleg az interruptban,
vagy a belső rutinok használatában van.
keresd meg, javítsd ki, és újra indítsd!
(és újra, és újra, és újra, és...)

végül egy jótanács:
ne kezdj bele olyan prg-ba, amiben
sprite van, vagy túl jó a grafika! az
ilyeneket túlzottan bonyolult átírni.

jó átírást kíván:

rachy of tit
rachy!
tarzan : szerintem a túl jó grafika nem
akadály, ha nincs mellette egy
sprite sem.. (de ez ritka!)
olvasói hírdetések!
(terror news #19)

szia(sztok)! örülök, hogy még mindig van
igény erre a rovatra, és hogy változat-
lanul érkeznek a levelek hozzánk ebben
az ügyben. továbbra is várom mindenkinek
a levelét, aki valamit közkinccsé akar
tenni a terror news-on keresztül. a hír-
detés természetesen továbbra is ingye-
nes!
a szerkesztőség címe továbbra is válto-
zatlan: terror news szerkesztősége
balmazújváros 4060
nap út 9.
hi plus/4 crackers and lamers!
programcsere kazettán és lemezen.
minden új és cool stuff nálunk!
válaszborítékot küldjetek.
levelezz a computerbuy csapattal.
beregi zsolt (reddi of crb)
mezőberény 5650
nagymester 10/a
eladó amiga 500 alapgép,512kbyte-os
memóriabővítő, lemeztartó,mikrokap-
csolós joystick,3,5"-es lemezek,színes
televízió. érdeklődni:
agárdi tibor kecskemét 6000
dankó p.u.37.
programcsere plus/4-re az assassinnál.
cím: varga gábor balmazújváros
4060 tóth árpád u.2.
sürgősen keresek turbo pascal progra-
mot plus/4 vagy amiga 500-as gépre!
csakis turbo(!) pascal érdekel!
jelentkezés a szerkesztőségben.a scorpions tagokat keres! mi egy
frissen alakult kezdő csapat vagyunk.
várjuk musician jelentkezését, vagy
olyan valakiét, aki otthon érzi magát a
zenekonvertálásban. persze coder-t és
gfx-man-t sem vetünk meg!
jelentkezés: radula debrecen 4033
hodászi l.u.7/a
a terror news szerkesztősége keresi
amigára a következő programokat:

super cars 2., monkey island,
hunt for red october, turrican 2,
viz, formula 1, speedball
masterblazer, loopz, team suzuki,
search for the king, monaco gp,
great courts, xenomorph, judge
excalibur, castle master2, satan,
spy who loved me,team yankee,
u.n.squadron, lotus esprit turbo
a-10 tank killer, robocop 2

illetve a demók közül:
crionics megademo, iraq demo,
music dream 1, shape/anarchy
system notation/anarchy
(ez az anarchy nem a +4-es csapat!!!!)
a küldeményeket a szerkesztőség
címére várjuk! egyéb stuff-ok
is szóba jöhetnek!!!
augusztusi terror-top lista
(terror news #19)


miért nem bírtok szavazni!? most is csak
korlátozott számú lista érkezett, nem
lett volna értelme összesíteni, mert az
egész egy nagy holtverseny lenne. íme a
"sok" top külön-külön:

==================
jackie's top five:
==================

crews: coders: gfx-mans:

1.tit 1.tcfs 1.jeva
2.ussr 2.rachy 2.mouse
3.anarchy 3.pigmy 3.digit
4.220v 4.tarzan 4.tibet
5.evs 5.csm 5.tmt

demos: games:

1.megademo/220volt 1.grand prix c/tcfs
2.radioactive z./tit 2.3d pool/pigmy
3.vector sector/evs 3.goonies/mb
4.my little pony/nst 4.atomix/vhs
5.hey-ho hektor/ts+s 5.drol/ceeaky

users: musics:

1.90 sec.copy 1.trail-mix(bloody g.)
2.duplicator 2.0 2.atomix
3.saver/tit 3.extasy intro
4.char editor 1.1 4.radioact.z.1st part
5.turbonibbler 5.hey-ho hekt.2nd part

=================
rachy's top five:
=================

crews: coders: gfx-mans:

1.220v 1.pigmy 1.mouse
2.anarchy 2.tcfs 2.jeva
3.ussr 3.tarzan 3.digit
4.nst 4.csm 4.shadow
5.gotu 5.dr.mad 5.tibet

demos: musics:

1.220volt giga/220v 1.gordian t.intro
2.coby/tcl mega/tit 2.hse's music box
3.mb megademo/mb 3.coby/tcl last mzx
4.vector sector/evs 4.my little pony
5.dominion/ceekay 5.music mix#1/ikari

games: users:

1.grand p.c./tcfs 1.90 sec.copy v2.0
2.transworld/pigmy 2.disk demon/cms
3.bard's t.3/pigmy 3.duplicator v2.0
4.karateka/ceekay 4.saver/tit
5.sensitive/doky 5.char editor v1.1

==================
radula's top tens:
==================

crews: demos:

1.terrorists 1.terror bubble/tit
2.anarchy 2.gigademo/220volt
3.evs 3.metal ass/anarchy
4.220 volt 4.hey-ho hektor/ts+skoro
5.ussr 5.farewell/ceekay+nukeman
6.a-system 6.question mark/ceekay
7.fyc 7.guru meditation/ratt+w.
8.animals 8.a titkosügynök intro/ts
9.nst
0.edc coders:

gfx-mans: 1.tarzan/tit
2.csm/anarchy
1.tmt/tit 3.rachy/tit
2.jeva/anarchy 4.pigmy
3.omega/evs 5.tcfs/ussr
4.mouse/anim. 6.ceekay
5.padi/anarchy 7.oscar/evs
6.bada/tit 8.dr.mad/220volt
9.johnny/tit
games: 0.wit/anarrchy

1.grand p.c/tcfs music mans:
2.karateka/ceekay
3.bobby bearing/ck 1.wit/anarchy
4.lord of hell2/tit 2.tarzan/tit
5.total ecl.2./tit 3.ceekay
6.scapeghost/pigmy
7.goonies/mb
8.betörés a b./mb
9.a bosszú/sf
0.a titkosü./ts+lav

=============
tarzan's top: (először és utóljára...)
=============

coders: crews:

1.dr.mad/220v 1.220volt
2.csm/anarchy 2.anarchy
3.tcfs/ussr 3.evs
4.oscar/evs 4.ussr
5.trp/220v 5.animals
6.ceekay 6.a-system
7.pigmy 7.fyc
8.hawk/evs 8.ice
9.wit/anarchy 9.edc
0.bear/animals 0.assassin

gfx-mans: games:

1.mouse/animals 1.grand prix c./tcfs
2.digit/220v 2.revs/pigmy
3.omega/evs 3.sensitive/doky
4.jeva/a 4.domino/tgms
5.csm/a 5.karateka/ceekay
6.crash/mos 6.digital ball/mad
7.en/ice 7.blue angel/tcfs
8.one on one/crown
(természetesen 9.magicians course 1-5
saját illetve 10.drol/ceekay
tit dolgokra, 11.limonade
és tit-es egyé-
nekre nem szavaztam én sem!!)hírek

újra itt az egyik legkedveltebb (és leg-
hasznosabb!?) rovat! most is próbáltam
minél több hírt összeszedni, bár egy fél
hónapi termésből nem könnyû...
"elég sok stuff-nak és csapatnak nagyon
jó reklámot csinálsz"- írta benedek ákos
pesti cserepartnerem - "szedsz ezért
reklámdíjat? lásd: televízió"
természetesen nem! és nem is szándékozok
ilyesmire "vetemedni", bár néha tényleg
túlzásba viszik néhányan... na de ilyen
az élet! jó szórakozást!!

-megalakult a scorpions crew! ez egy
négytagú csapat.(egyenlőre) a tagok:
tmts(gfx,code), radula(code,minden),
foozy(code), ambrus péter(code)
van egy csomó félkész játékuk, amik
hamarosan elkészülnek.

-hamarosan megjelenik a terrible page#2!
állítólag készül még egy evs demó is,
és sok-sok játék ígétetet kaptam.

-dr.mad/220v kb.egy hónapja vett at-t,
és állítólag(! abba akarja hagyni a
plus/4-es tevékenységeket.

-készül egy tpsh/wacky demó! ennek
unassuming lesz a címe. ez egy mega-
punk demó lesz, ami elég cool-nak ígér-
kezik. tpsh! nem volt szép dolog, hogy
kihagytál engem és csm-et egy megapunk
demóból...

-készül a térvihar leírása! természete-
sen ezt is az aliens csinálja! (mint
a legtöbb leírást..)

-elkészült egy másik tit magazin, amit
tdd csinált. én még nem is láttam, csak
a kósza hírekből ismerem, azonban ez
állítólag csak angol nyelvû! na németek
itt a nagy lehetőség!!

-megalakult a computerbuy csapat! (crb)
további információk reddi-től, aki
mezőberényben lakik. címe a hírdetések-
nél! várom a stuffjaikat!

-ugyancsak "friss" csapat a stars! ők
2,5 fővel bírnak. a fél fő csak a pisz-
kos munkát végzi el! (másolás) az
első tag számomra ismeretlen, de a má-
sodik verba ervin, azaz nivre.
(battonya 5830 nagy gy.a.7.)

-készül az evs "mûhelyében" az electric
fields! keressétek!

-egy hetes ratt/tycb party volt miskol-
con tycb szülőföldjén! (igaz ez még jú-
liusban) a tervek szerint ratt minden
fontos egyént felkeresett ott, aki szá-
mít a plus/4-es világban. hogy sike-
rült-e neki, arról már nem szól a fáma!

-valaki kérdezte minek a rövidítése a
tit és az edc.
edc=electronic dissonant company
tit=team of the invincible terrorists,
vagy egyszerûen csak a terrorists-nak!

-magazinunk előző számának menü-je nem
az, ami a valós tartalom! ez szándéko-
san lett olyan! hogy miért?? hát miért
ne!! egyszerûen csak egy poén volt...

-tcfs valóban ussr tag! (nem uss,ez csak
egy elírás volt!!!)

-ratt viszont a fine young cannibals-t
erősíti! íme a teljes gárda: ratt, acs,
sjp, atx

-készül a multy demo 5.! ennek különösen
örülök, mert én a demókat szeretem
plus/4-en!!! (és jórészt csak ezeket
gyûjtöm!)

- sjp/proky koprodukcióban hamarosan el-
készül a yenei. ez egy újabb mászkálós
játék lesz.

- egy magyar válogatott megy ki az nszk-
ba ceekay-hez. hogy kik ezek? hát sjp
of fyc, tcfs/ussr, proky/ussr és doky
of wc club.újdonságok

-elite squad címmel megjelent egy újabb
evs játék, aminek azonben semmi köze a
fogalommá vált elite-hez! ez egy logi-
kai szerû játék. hawk egy cheat-ot is
beleépített! aki nem jön rá, az se
aggódjon, mert a t.p.#02-ben állítólag
benne lesz...

-3d pool címmel egy újabb pigmy konver-
táció látott napvilágot. úgy látszik a
maestro túllépett végre az adventurokon
és egy biliárd programot konvertált.
elég cool a 3d-s grafika!

-3d balls címmel viszont egy demó ke-
rült ki a 220volt keze alól. sajnos
csak egy partos, de az cool!

-elkészült batman első gépi kódú(!)
játéka szökés címmel. itt egy labdával
kell padlókon pattogva a célba érni.

-tcfs/ussr(!) neheztelt csm-re, amiért
az egyedûl megcsinálta a blue angel-t,
miközben az egy vortex program akart
lenni. így most megmutatta, hogy ő
hogyan gondolta a dolgot, és megszüle-
tett a blue angel 69++! sajnos csak a
lemezesek élvezhetik! sorry!

-revs tuning névvel pigmy újra kiadta a
revs-et! itt szép főcím és kis info
várja a revs szerelmeseit.

-a ussr egyik tagja proky,elkészítette a
guy demo v2.0-t. itt egy digikonverter-
es demót csodálhatunk meg, majd egy
elég shit digitalizáció szól.

-wet dreams címmel lemezoldalas ratt/fyc
demó jelent meg. a demóban tulajdon-
sohasem voltunk kappansoft. és azért
érdemes egy lemezoldalt rászánni. ratt
azért írta, hogy ne menjen tycb-hez
üres kézzel! (egyrészt!)

-video plus/4 cimmel új német lemezes
magazin jelent meg! a németül jól tudó
olvasóknak azonban szolgálhat hasznos
információkkal.

-megjelent a video news 3. száma! (igaz
még tavaly..) újabb számról még nem ér-
keztek hozzam hírek.

-nest of fleas címmel ikonvezérléses
kalandprogram készült. sajnos a képeket
mellőzi, de elég jó angol adventure.

-térvihar címmel elkészült az eddigi
legjobb lavina adventure, aminek az in-
tróját rachy írta. úgy látszik lavina
nagyon komálja a tit coder-eit!

-line magic címmel rövidke egypartos
220volt konvertált demó(cska) látott
napvilágot.(és postás bácsikat...)

-ceekay/plasma koprodukcióban megjelent
egy bobby bearing nevû mászkálós game!
első pillantásra elég lesujtó volt róla
a véleményem, ugyanis én is belekezdtem
és már félig megvolt a konvertáció.

-a borgok kincse leírása is elkészült
aliens-éknél!

-magnetix címmel új logikai evs game
készült el. érdekes stuff.

-tgms átkonvertálta 64-ről atis-ék domi-
nóját, ami megegyezik a tv2 dominós
játékával!!

-ugyancsak tgms adta ki dir-master és
planet d todes nevû programjait. az
első egy felhasználói, míg a második 1
német nyelvû adventure képekkel(?).

-megjelent a fyc 3m demójának második
része, annyi különbséggel, hogy ezt nem
toti hanem sjp írta! ugyancsak ők adták
ki laser blaser e. címû demójukat.

-terjed a grand prix circuit turbós ver-
ziója! (tcfs design)

-tgm megcsinálta első demóját ami egy
első demónak igen cool!

-acid packer néven újabb poénos tömörí-
tő jelent meg a tit-nél, annyi különb-
séggel, hogy ezt nem tarzan hanem rachy
készítette. coool lett!

-a németek sem alukálnak! a tek, tek
intro 2. néven egy digis demócskát bo-
csátott ki!

-viszont a bdz két tagja: ikari és exact
sem sajnálta az időt, és három digis
demót adott ki. (rock it up,digi-m.#01,
sound-mix) a zenék igen cool-ak, de a
rom karakteres fehér képernyők...

-x-bázis címmel új tgms játek röppent ki
debrecenbő. ez egy 90-es lavina játék
bővítése némi grafikával és hangokkal.
ejnye-bejnye

proky barátom elég cool leveleket és
scroll text-eket címzett nekem, amit úgy
gondoltam mindenképpen közkinccsé kell
adnom! ha úgy tetszik, ez a mostani ol-
vasói rovat.
idézőjelben kicsippentek egy-két érdekes
pillanatot leveléből, és a guy demo 2.
scroll-jából. főleg azokat, amik legin-
kább meghozták az ingeremet egy hatalmas
kacagásra. íme az első:

"a terror news xy-ban a jungle project a
9. helyen van, pedig azokban a napokban
jelent meg, mint a magazin. ezek sze-
rint manipulálod a szavazatokat.."

na! először is: a listákat a tesóm ösz-
szesíti, én csak a kész listát kapom
kézhez! másodszor! én nem szavazok! (de
még a tesóm sem!) harmadszor: ugye ide
elég sokan járnak partyzni, másolni,stb.
eddig világos?? remek! namármost. ezek-
nek az embereknek (skoro,johnny,tcl,tdd,
coby,bada,rachy(1-szer),tmts,lufi,radula
,stb. - már sorolni sem bírom ki fordult
meg itt..) szóval az ittjáróknak mindig
megmutatom a félkész programokat,rutino-
kat, és néhányan közülük rendszeresen
szavaznak is! így került fel a legutóbbi
listára a gordian tomb is!!!
namármost ha egy ember teszemfel az 1.
helyen szavaz a project-re , akkor az
már tíz pont! (ez az ember akkor éppen
johnny volt, megnéztem az akkori rész-
listákat!!!) negyedszer! a terror newsba
nem lehet saját dolgokra szavazni! még
a tit tagoknak sem!! sőt! (de én egyéb-
ként sem szoktam szavazgatni..)

"a leveledben használt hangnemed kurvára
nem tetszett..."

nekem meg kurvára tetszett!! ilyen a
stílusom!? vagy lehet hogy azért, mert
előtte modern talking-ot hallgattam és
az rohadtul fel tud idegesíteni! még
jobban mint a lagzi lajcsy! egyébként
meg ebben a hangnemben kezdődik a für
elise is!!

"külön írtuk a levelet két file-ban,
mert fusion levélírójával tele lett
hirtelen a memória, a super-writer-t
meg elvből nem használom..."

miért is szerkeszténél kényelmesen????

"harag az nincs,mert a hülyékre nem
haragszom..."

jobb is ha az ember jóban van saját ma-
gával, de harag az részemről sincs!!
sőt! már be is fejezem! (most és mind-
örökre!)
baráti jóindulattal:
tarzan of titfárasztás


-jean! hozza be a szódásüveget!
-nincs már abban erő,uram!
-ki akar itt verekedni!?


hány zsiráf fér bele egy trabant-ba?
-négy, mert a trabicsek 4 személyes!
és hány elefánt?
-egy sem,mert a zsiráfok már bent vannak


bemegy a félszemû a kocsmába, nagy vere-
kedés tör ki, kinyomják a másik szemét
is. erre megszólal:
-ez az fiúk! először csak a lámpát!


mi az abszolút semmi?
-nyeletlen bicska penge nélkül.


ki az abszolút sovány ember?
-áki a hasát sikálja, és a háta habzik!


miért jár a rendőr vizipisztollyal?
-hogy a tettes ne ússza meg szárazon!


melyik rendőr pisil messzebbre?
-amelyik előtte lehúzta a sliccét!


miért temetik el a cowboy-t?
-mert meghalt!


miért temetik az indiánt a hegyoldalba?
-mert ott a temető!

íme egy két poén a guru-ból:

mi az abszolút kibaszás?
-a struccot a beton fölött megíjeszteni.


-csókolom.
-szia.
-zizi van?
-van!
-van zizi?
-igen, van!
-csókolom.
-szia.


hogy hívják kecskeméten a láthatatlan
embert?
-köd-mön


hófehérke,az okos rendőr és a hülye ren-
dőr mennek az utcán. találnak egy ötez-
rest. melyik veszi fel?
-a hülye rendőr, mert hófehérke és az
okos rendőr csak a mesékben léteznek!


a cigány elmegy az orvoshoz kivozsgál-
tatni magát, mert valami baja van. mikor
vége a voizsgálatnak, szól az orvos:
-cigány! maga aids-es!
-a kurva isten bassza meg! már a saját
anyjában sem bízhat az ember...


miért mászik a süni a fára?
-mert a coca-cola hidegen az igazi!


a tizedes rohan a parancsnokhoz:
-parancsnok elvtárs! a 10-es barakk
bassza a párnát!
-hagyja csak, hagy basszák!
másnap újra:
-parancsnok elvtárs! a 12-es barakk
bassza a párnát!
-hagyja csak, hagy basszák!
harmadnap:
-parancsnok elvtárs! az összes barakk
bassza a párnát!
-na ennek majd utánnanézek!
a negyedik nap reggel a sorakozónál meg-
szólal a parancsnok:
-aki tegnap baszott lépjen ki!
minden katona kilép kivéve egyet.odamegy
hozzá a parancsnok, és kérdi:
-hát magát hogy hívják és hol volt?
-jelentem párna györgy tizedes vagyok...

Copyright © Plus/4 World Team, 2001-2018