COMMODORE PLUS/4 WORLD
  Home  Search  Games  Tapes  Covers  Cheats  Maps  Software  New Stuff 
 Hall Of Fame  HVTC  Game Endings  Solutions  Remakes  Publications  Magazines  Effects  Top List 
 Members  Groups  Features  Plus/4 Encyclopedia  Hardware  Tools  Options  Forum 
Login
Terror News 15
Title:Terror News 15
Category:Magazine [ More Issues ]
Release Date:
Language:Hungarian
Size:64K
Machine:PAL Only
Code Type:Machine code
Distribution:Freeware
Released by:Terrorists (TIT)
Graphics by:H., Miklós (TMT)
Coded by:S., István (Tarzan)
Additional Graphics by:W., Zsolt (CHS)
Notes: 
  Download:
Download from Plus/4 World
Plus/4 World
Download from Rulez.org
Rulez.org
Download from Othersi.de
Othersi.de
Download from Zimmers
Zimmers
Download from ko2000
ko2000
User Rating: 7.3/10 (3 votes)
Terror News 15 Title Screenshot

Terror News 15 Screenshot


Magazine Text
                    

terror news #15
gond, akarom mondani icka van! annyi a
jó ötlet, hogy 20 fejezet, és két amiga
memória is kevés lenne! bár ez bizonyos
szempontból nagyon zsenám!!

szóval itt leledzik újra minden újságok
újságja a terror news, és itt vala a
nagy tarzan!
tudom, hogy ez önmagában nem baj, de
mégis öröm egy kicsit, vagy nem !?

hát persze! hiszen jelen pillanat ez az
egyedüli rendszeresen megjelenõ magazin
ami foglalkozik a "rút kiskacsával" is.
volt sceene news, byte times, video news
de mindegyik csak egy-két (esetleg 3!)
számot élt meg...
hogy mi van most velük? tudomásom sze-
rint semmi, de ezt aztán jól osszátok el
egymás között!!!

na errõl ennyit, most áttérek egy kicsit
irodalmi stílusba, bár tudom, hogy ez a
duma nagyon fekszik nekem... (or not?)

a minap, miközben elkacsáztam a közeli
zöldségboltba commodore világért, talál-
koztam egy "alig" ittas pacákkal, aki
rám akart sózni egy órát. és tudjátok mi
volt ráírva!? természetesen az hogy tit!
ez komoly! elõsször én sem akartam el-
hinni, de utánna az ipse megnyugtatott,
hogy én nem vagyok szemlátomást részeg!
(hozzá képest..) már tit (nem itt!) már-
kájú órák is vannak! (hogy mik vannak!?)
természetesen cov-ból csak a tavaly
januári számot kaptam meg! (ilyenek az
önkiszolgáló zöldségboltok...)

természetesen "világvárosunk" szeszélye
folytán hazafelé is volt részem élmény-
ben rendesen! két ugyancsak "alig" ittas
gádzsó magasröptû szellemi vitát foly-
tatott egymással...
talán egy-két becézõ szó ízelítõül, amit
a cenzúra nem talált közülük trágárnak:
-hé szopos! úgy bûzlesz, mint a bivaly-
fing!
-te mocskos nagyvalagú banánfaló!
-pocosszájú, golyósszarral töltött zokni
-seggnyaló kuraffi...

na ennyi elég is lesz! (kisgyermekektõl
távol tartandó...)

most pedig rátérnék a fejezet valós tar-
talmára röviden:

-lesz egy "vérfagyasztó" krimi, amiben
több lett a humor, mint a hulla...

-lesznek hírek errõl-arról, meg amarról!

-lesznek újdonságok. képzeljétek! ebben
a legújabb programokat fogom most bemu-
tatni!!!

-lesznek hírdetések, amiben.....

-természetesen "fõ" rovatunk a poén-show
most sem marad el! ebben vadonat régi
viccek kerülnek terítékre! ha valamely
vicc már "nagyon szakállas",akkor bocs!

és most egy kis elõzetes a következõ
számunkból:

mindenekelõtt leszögezném, hogy a ter-
jengõ hírekkel ellentétben a következõ
számban óriási meglepetések lesznek!
fizessetek elõ a terror news-ra!

ennyi... csapó!!!

(tarzan)





egyszer volt, hol nem van!
bûnügy kizárólag erõs idegzethez...

18-74 éveseknek

aki értelmet talál benne
sûrgõsen jelentkezzen!!!


...koratavaszi=gyönyörû munkanap volt!
(november 7-ét írt a naptár,... mintha
ma lenne.) a furfangi polgárok horkolása
rázta a környéket. tele eugén patikus
(magánzó) aznap korán kelt. lehetett
vagy úgy, hajnal három múlt öt perccel.
szokásos reggeli ámokfutásából vissza-
térve, feltette kedvenc kájli minózs le-
mezét, s rágyújtott egy... gyújtózsinór-
ra!
-ön tele patikus?- toppant elé egy meg-
lehetõsen józan munkásõr! (akirõl késõbb
kiderült, hogy tök részeg.) patikusunk-
nak erre leesett az álla... alig talál-
tak rá valamelyik sarokban. dolgavégez-
tével munkásõrünk (õre a halálnak. a
szerk.) angolosan továbbállt... hazafelé
hypsohografikus görbét írt le...
aznap alacsonyan szálltak a postagalam-
bok!...
pár perc múlva vérbefagyva találták sa-
ját lakásán krafthoffer kovács etelkát,
helyi lumpenelem (volt) feleségét! már
majdnem odaért amikor beállt a halál...,
ugyanis éppen félúton volt a klimax és a
halál között. nyolcvankét éves volt, s
nemrég egy komoly méhkaparáson ment ke-
resztül,... rajta pedig egy guayanai
felderítõdandár...
tudni vélik, hogy az asszonyt félté-
kenységbõl kifolyólag, elõre megfontolt
szándékkal egy ekevassal szúrták hátba.
(feltehetõleg nyolc napon túl gyógyuló!)
4,5 dioptriás viselõsszemüvege darabok-
ban hevert mellette, alighasznált ková-
csoltvas protézisét csak távolabb talál-
ták meg (pedig hogy szerette õket, iste-
nem!)
a kés, amivel férjét leszúrta, szõrén
szálán, ujjlenyomatostul eltünt (csak
napok múlva találtak rá etelka oszló te-
temétõl két lépésre, a padlóba állva!)
az egyik helyszinelõnek az is szemet
szúrt, hogy a kés és a padló között ott
hever a férj is. élete virágában érte
utol a halál... alig volt százhúsz!
terhelõ bizonyítékként megtalálták a
farzsebében a felesége másik - 6,5 di-
optriás olvasószemüvegét - amit közössen
használtak évtizedek óta,... valamint
egy automata sebváltót és egy félig el-
fogyasztott lekvárosüveget!
az asszonyt korára és hiányos fogazatá-
ra való tekintettel igaz nem erõszakol-
ták meg, de biztos ami biztos, rúgtak
bele egy párat... (egyszer úgyis meg
kell halni!).
a gyanú azonban rövidesen a szomszédra
terelõdött (született brakhauser hetero-
gén), mert a (gumicsizma-) nyomok odave-
zettek! (feltehetõleg krumplit lopott, s
gyalogosan távozott)... a kerítésig,
ahol is fennakadt... mi malõr!
még élt, mikor sötét lajos civil rend-
õrszázados hasba kegyelemdöfte egy köze-
pes hatótávolságú digitális kultivátor-
elemmel. mielõtt beállt a klinikai halál
még utoljára az órájára pillantott!...
mínusz 33 c-t mutatott!.. nem csoda, ha
arcára fagyott a mosoly... világ életé-
ben arcátlan volt! idõközben víziók tá-
madtak rá (voltak vagy huszan!). az a
képzet gyötörte, hogy a lenini úton a
mennyország felé félúton átszalad elõtte
egy mukgogó ázsiai bambuszvakond! (faj-
ismeretét a tanítónéni is gyakran meg-
csodálta!) késõbb kiderült, hogy az il-
letõ vakond nem vakond, hanem lápi póc..

ekkor hirtelen dél lett. alig telt el
egy óra, és máris dél múlt egy órával.
ekkor már délután volt... a szatócsnak
õt percen belül hatszor kiújult a para-
lízises gyermekbénulása. még a bõs-nagy-
marosi építkezéseken szerezte. szeretett
üldögélni borbélyüzlete elõtt, nemhiába,
értett a hentesmesterségez...
ennek kapcsán élettelen mentõ emléké-
remmel jutalmazták psota eduárd nugalma-
zott tsz-dolgozót (neves budibildingis-
tát és mozdonyvezetõt), akirõl kiderült,
hogy a kifogot homogén, diszperz ren-
szer az anyósa!!! tragédia a javából!!!
szerencsére zsebében megtalálták vado-
natúj pártkönyvét, de a bélyegeket el-
vitte belõle a víz... a búvárok másnap
sem akadtak rá a fekete-dobozra - erõsí-
tette meg a tassz!
ekkoriban átutazóban és talpig márvány-
koptatottan a környéken járt (agyagot
gyûjtött tdk dolgozatához, vhs rendszer-
ben!) agyasincs zsengellér költõ, dráma-
író és légkalapács szervíztechnikus (de
fogat is húzott, ha kellett).
újabb fejleményként sehonnay b. behemót
neves afrikakutató felfedezte a nyitva-
felejtett gázcsapokat, ami rögtön feléb-
resztette a nyomozók gyanuját!... lehet,
gyilkosság történt??!... ekkor szexmáni
ákos, aznap már harmadszor, ecetesubor-
kát evett lesõharcsa kaviárral! egy pil-
lanatra azonban nem figyelt, és szerel-
mes lett. pár perc múlva beleesett a te-
herbe (született teher august!). három
hónap múlva egészséges fiúgyermeknek
adott életet!... a demográfiai hullám
megrázta a falakat... ezidõtájt erõs
hányingerrõl és fejfájásról tett tanubi-
zonyságot özv. szexmániné (ugyanis havat
hányt) rendõrkapitány. mint utóbb kide-
rült romlott körözöttet tartóztatott le.
feltehetõleg az ügy itt nem ér véget
(sokan heveny székrekedésre gyanakodnak)
ugyanekkor szokatlan árhullám söpört
végig a környéken, pótolhatatlan anyagi
veszteségeket okozva. az iparcikk- és
élelmiszerüzleteket, áruházakat kataszt-
rófa-sújtotta területté nyilvánították.
déltájt 3 napos hulla úszott oslóban a
folyón... tiltott határátlépés közben, a
felismerhetetlenség határán fogták ki...
utórezgések és egyéb fejlemények:
raiszát, a hejõmente mgtsz derék, (na-
gyon) magyartarka hibrid fejõmarháját a
szocialista istállóversenyben elért ki-
magasló hozamáért szent tehénné nyílvá-
nították. - "gondolkodom, tehát eszem!"
- idézett ünnepi beszédében az istálló-
mester... és fûbeharapott!... nemsokára
rászakadt az égõ ház. (a mentések foly-
nak!)... a ceremónia során az egybegyûl-
tek magasztos érzelemkitöréseit egy pil-
lanatra megzavarta schrawschessing ede
ürgeöntõ kisiparos (a lakosság szolgála-
tában!), akut veseelégtelenségben tör-
ténõ elhalálozása. szakértõk nyomoztak!
a száak az ivóba vezetnek, ahol ujjle-
nyomatait több söröskorsón és a csaplá-
rosné szeméremdombján is megtalálták. a
rögtönítélõ bizottság körültekintõen
körültekintett majd az eset rekonstruá-
lását rendelte el! ennek áldozatul esett
több álldogáló szüzessége, és egy gya-
nútlan skeenhead hegymászó... feltehe-
tõleg az ügynek lesznek egyéb közlemé-
nyei is!


...s ekkor hirtelen felriadt az
ismeretlen tanuló a hátsópadban!...



...ezennel elérkezett a story vége...

tarzan



--- újdonságok ---


- ceekay németország jeles egyénisége
"drol" címmel kiadott egy lemezolda-
las játékot! (vagy demót...)
nekem eddig még csak a directory-hoz
volt szerencsém, ugyanis nem töltött
a dög! ha valakinek máshoz is lesz
szerencséje, ajánlok egy jó módszert:
load-al töltsd be név szerint a le-
mezrõl és run-al indítsd el! (na mit
szólsz az ajánlathoz!?)

- tarzan aki már nem német,hanem magyar-
ország jeles egyénisége, kapott egy jó
nagy adag (úgymond egy kiló) stuff-ot
germany-ból, és ezeknek megcsinálta a
tape verzióját! (már amelyiknek nem
volt ilyen...) szóval ezek elõtt egy
kis intrót találgathatsz, "imported by
tarzan" felirattal!
a gratulációkat inkább ne küldjétek !!

- errõl jut eszembe! tdd a tit másik ki-
magasló egyénisége elment egy hosszú
(úgymond maratoni) melóra! azt hiszem
pestre, de nem ez a lényeg...
szóval néhányan kérdeztétek, hogy mi
van vele, miért nem ír. hát ezért!
bit-ikli: többek között te is kérdez-
ted, na meg te is jvc! bocs, hogy a
választ nem levélben küldöm...

- ceekay és nukeman/a-system megcsinál-
tak egy közös demót, aminek "farewell"
lett a címe. ennek is csak egy töredé-
két láttam (elsõ négy part), de nem is
nagyon hiányzik a többi az az igazság!

- kruss-soft a nagy németországból egy
kétoldalas demót bocsátott szárnyaira!
ebben megtalálhatók többek között a
"nagy sikerû" miracle tagjai, és egyéb
egyszerûbb alkotások...

- lbm egerbõl(?) szintén gyártja a demó-
kat... most egy lemezes "wanted" nevû
alkotás került terítékre. ebben "dív
gehen" "gyönyörû" pofáját lehet átala-
kítani körözötté!
(szerintem már így is olyan a képe...)

- nemrég készült el egy "guy demo 2.0"
nevû demócska. ezt proky írta.

- fyc és bitkillers koprodukcióban ké-
szült el a "stone puzzle". proky és
sjp írogatta.

- ugyancsak "û" az aki megalkotta a
"felis catus" nevû kétpartos remekmû-
vet... ebben egy macsa fejének apró
rángásait nézheti végig a nagyérdemû!

- a stone puzzle örökélete: "jó,mi?"

- fred of shitheads újabb demót csinált,
"side walk" címmel.

- ratt of cia még tavaly év végen két
kis demót bocsátott ki, amit csak most
láttam. ezek a "ripp #43"(ami egy zene
körül forog), és a "half a twices" ami
már két zene körül forog...

- tcfs-nek van egy régi örökéletes já-
tékja, a "dooly +4"!! ebben mindent
ever-re választhatunk!! jól megoldott
örökélet esetén a "sprite" rutin!!!

- video news #01 címmel megjelent egy
újabb számitógépes lemezmagazin! ezt
share és s.e.x csinálja németországból
és természetesen a magazin is németül
olvasható. (illetve magyarul is ol-
vasható, de nem megérthetõ...)

- tarzan of tit kapott néhány kikstart
pályát egy contact-jától, hogy csinál-
jon belõle egy lemezes professionált.
õ fogta a pályákat, kiszinezgette, és
egy "cross kikstart" nevû csodát
dobott a piacra! ebben 15 pályán lehet
próbára tenni ügyességünket. létezik
egy kazettás verzió is, de ez csak 3
különféle pályát tartalmaz! figyelem!
a tape verzióhoz is terjed külön info!

- tudjátok mit!? felsorolom az általam
eddig elkészített importált gémek
kazettás verzióinak címeit:

hyperlaser, safeguard, pyramnmide sos
giana sisters, demolition, copy system
horror castle
tarzan




--- hírek ---

- feloszlott a bitkillers group! a tagok
megalapítottak egy uss nevû csapatot.
tagjai: -garfield
-proky
-adi
-tcfs (ez nem elírás!!)

hamarosan kiadják elsõ újságukat, ami
a "disc post/uss" címet viseli. kíván-
csian várom, hogy jelent-e majd kon-
kurenciát a terror news-nak...

- kiderült, hogy mátyás király azért
kedvelte az olasz mûvészeteket és mes-
tereket, mert õ maga is csaknem olasz-
nak született. ezt egy egyszerû tér-
kép alapján bizonyította elmegyógyin-
tézeti ápoltak egy munkacsoportja.
a térképen világosan látszik ugyanis,
hogy olaszország viszonylag milyen
közel van magyarországhoz, mert példá-
ul japán sokkal messzebb van! az
igazságos uralkodó tehát kizárólag
annak köszönheti magyar származását,
hogy apja is, anyja is magyar volt, és
hogy magyarországon született.
ezen érdekes kérdés után most térjünk
vissza a kompúterek világába.

- tcfs/uss készít két játékot. ezek a
"ball-x" és a "grand prix circuit".
- proky/uss is készítget egy angyalbõr-
ben címû game-et, ami állítólag csak a
nevében hasonlít a filmre.

- nagyszabású mezei futóversenyt rendez-
tek a közelmúltban a mongóliai
ezasztán bátor-ban. a nagyszabást nem
annyira a résztvevõk nagy száma, mint
inkább az óriási tét biztosította. az
volt a kérdés, hogy uhu bagoj, aki egy
csupor kecsketejet csent el a szomszéd
feleségétõl, meg tud-e lépni a zsák-
mánnyal vagy sem.
lapzártakor még semmi sem dõlt el, még
javában futnak a fiúk. lehet, hogy or-
szágos körversennyé terebélyesedik a
az esemény...?

- garfield and proky készítget egy le-
mezoldalas demót, ami a fiúk szerint
lassan halad, ugyanis mindössze csak
egy lemezegység hiányzik...

- meglehetõsen halványan szerepel a
holland bajnokságban az fc uthenger
csapata. az együttes utolsó góljára
ma már csak slendrián bácsi, az agg
szertáros emlékszik. viharos estéken
sokat mesélt az esetrõl miköben a já-
tékosok hitetlenkedve csóválják a fe-
jüket.
a csapat új edzõt kapott, bonaparte
napoleon személyében, aki a waterloo
elleni mérkõzésen irányítja elõször a
gárdát. hát...kiváncsi leszek!

- most egy érdekes szerelmi vallomás:
"nagyon bírom, ahogy üdén, frissen
tekergõzöl ide-oda, megigézve illatod-
dal, kellemes megjelenéseddel, ahogy
gusztusosan, ártatlanul, epekedõen
vársz rám, szinte felkérve arra, hogy
beléd túrjak, elmerüljek benned, mie-
lõtt áthatolnák azon a gyönge kívána-
tos reszeltsajt rétegen, amely betakar
te kis kecsapos bolognai spegettitün-
dérke..."
tarzan





--- hírdetések ---


programcsere magnóra!
prokop gábor (proky/uss)
budapest xxi. zrínyi u.4.10/40
1214 phone: 277-09-27


plus/4-esek figyelem!! megalakult
az assassin crew nevû csapat!!ez
egy kezdõkbõl álló csapat!szóval
ez a csapat grafikust keres!!!
(lehetõleg kezdõt!)jelentkezni
a kõvetkezõ címen lehet:varga
gábor (skoro) balmazújváros tóth
árpád u.2 4060.


hi everybody! voki mester új neve
a tgm lett, és ez már végleges!
címem: bucsek attila dunaújváros 2400
gagarin tér 19.fsz.3.
eladom plus/4-es 1800ft értékû epromom
1200ft-ért! az epromban az alábbi
programok vannak benne:
-tape messiás
-copy 88
-turbo-b
-copy 213
-her-turbo plus
-basic lista scroll
-extended screeen
tehát ha valakit érdekel, az írjon nekem
most pedig tgm üzenete: hé fiúk, ne csak
demókat!

eladó jó állapotban lévõ mps801
commodore mátrix printer.
irányár: 10000 ft + printerpapír és
programok! címem: jakab zsolt
eger rákóczi út 21. 3300


plus/4-es tábor riadó! minõségi cseréhez
társakat keresek. kezdõk érdeklõdését is
várom, akik 2000 programból válogathat-
nak. keresek olyan levelezõpartnert, aki
a gépi kódolás elsajátításában segítene.
várom leveleiteket!
beregi zsolt mezõberény 5650
nagymester utca 10.

plus/4-esek! programok cseréje magnóra!
a legújabb programokkal rendelkezem!
felbélyegzett válaszborítékot kérek!
címem: varga gábor (skoro)
balmazújváros tóth árpád u.2. 4060






--- poénok ---

a rendõr érettségizik. kihúzza a tételt,
amin ez áll: marx
mire a rendõr:
-elõször talán kifejteném az x-et...


megy a rendõr haza egy könyvvel a hóna
alatt. a felesége meglepetten kérdezi,
hogy mi az a könyv. mire a rendõr:
-matek verseny volt az õrszobán.
-na és!?
-az volt a kérdés, hogy 7-szer 3 mennyi,
és én 22-vel második lettem!


hogyan születik a kannibál kisgyerek!?
-lerágják róla az anyját...


megy a nyuszika az erdõben nagy vagányan
és húzogatja a "huzentrógerét". arra jár
a farkas, megkérdezi:
-mi van veled nyuszika?
-kuss! én vagány vagyok!
késõbb találkozik a medvével:
-mi van veled nyuszika?
-kuss! én vagány vagyok!
megy tovább, és beleesik a rókalyukba,
ahol ott áll két kisróka. mire a nyuszi:
-anyátok itthon van?
-nincs.
-hát apátok itthon van?
-nincs.
-akkor miért nem vagytok ti is ilyen
vagányak!?


hogy hívják:

az átvert indiánt?
-szopacs

a kövér indiánt?
-gömbvillám

a magas indiánt?
-hosszú toll

a hülye indiánt?
-golyóstoll

a benzinkutas indiánt?
-töltõtoll

az öreg indiánnõt?
-hosszú tüdõ (gondolj a mellére...)

a kistermetû nõgyógyászt?
-hüvely matyi


megy a oktatásügyi miniszter a fodrász-
hoz, mikor sorra kerül leül a székbe
majd a fodrász meglepetten üdvözli:
-jó napot miniszter úr!
-hát maga honnan ismer engem?
-tudja tanár voltam, de otthagytam, mert
ugye a kevés fizetés és sok munka....
megy haza, beül egy taxiba, és meglepõd-
ve tapasztalja, hogy a taxis is ismeri.
-hát maga honnan ismer engem?
-tudja tanár voltam, de otthagytam, mert
ugye a sok munka és kevés fizetés....
kiszáll a taxiból, és egy koldus rákö-
szön:
-jó napot miniszterelnök úr!
-csak nem maga is tanár volt?
-nem, én az vagyok, csak van egy lyukas
órám...


-milyen alakú a föld móricka?
-gömbölyû!
-és mivel bizonyítod ezt?
-jó, hát akkor legyen hatszögletû, nem
szeretem a meddõ vitákat...

-édes anyucikám adj nekem egy cukit!
-nem adok, már kettõt kaptál!
-de igazán, nagyon kérlek adjál még
egyet - könyörög móricka
a mama ad még egy cukrot neki, mire õ
gyorsan bekapja, és megrovó hangon szól:
-mondhatom, neked sincs nagy akaraterõd!


mi a különbség egy szardíniásdoboz és
egy trabant között? nem tudjátok?
-semmi, csak a trabant kulccsal, a szar-
díniás doboz pedig konzervnyitóval nyí-
lik!


az út szélén csigagyerek könyörög a ma-
májának:
-anyu, hadd szaldjak át az úttesten...
sohasem voltunk kappansoft. és a mamá-
ja - négy óra múlva erre jön egy kerék-
páros!


egy cirkuszi alkalmazott lélekszakadva
jelenti az irodában:
-igazgató úr! tessék elképzelni, megszó-
lalt az oroszlánunk!
-az ördögbe is! most már értem miért nem
találom az idomítóját!


giliszta úr nagyon szeretné eljegyezni
giliszta kisasszonyt, de az kikosarazza:
-nagyon sajnálom, de én már gyûrûsféreg
vagyok.


a hernyómama dicsekszik a barátnõjének:
-te még nem is tudod micsoda szerencséje
van a mi kis lányunknak!
-hogyhogy?
-képzeld! egy selyemhernyó udvarol neki!


pondróék beszélgetnek a dióban:
-megint új lakást kell keresnünk!
-miért nem jó neked ez a régi??
-de jó, csak elfogyott a bútor!


-anya, adj egy kis pénzt,hadd nézzem meg
az óriáskígyót az állatkertben! -mondja
a skót kisfiú.
-itt a nagyító, nézd meg a gilisztát!!


a skótnak nagyon fáj a foga. a barátja
ajánl neki egy fogorvost,majd hozzáteszi
a következõt:
-tudod, az elsõ kezelés nagyon drága, de
a második már egészen olcsó.
a skót elmegy a rendelõbe,és így kezdi:
-jó napot doktor! már megint itt vagyok!


-mond henriette,hallottál az új szépítõ-
szerrõl?
-hogyne, sõt már ki is próbáltam.
-vagy úgy! mindjárt gondoltam, hogy csak
csalás az egész!


ki az abszolút peches?
-aki magába zárkózik és elveszti a kul-
csot.

ki az abszolút tömeggyilkos?
-aki kiönt egy vödör spermát a lefolyóba

ki az abszolút éber?
-aki a kesztûjébe néz felhúzás elõtt,
hogy nincsen-e benne az ellenség keze.

ki az abszolút vallásos?
-akinek józanul is keresztbe áll a szeme

ki az abszolút türelmes?
-aki addig locsol egy félcipõt, míg kinõ
a szára.

ki az abszolút sovány?
-aki ha lenyel egy meggymagot várandós-
nak látszik.

mi az abszolút udvariasság?
-ha valaki a fáradtolajat hellyel kínál-
ja.

ki az abszolút háziasszony?
-aki tûért és cérnáért szalad, ha felhõ-
szakadást lát.


hogy halt meg az elsõ vízirendõr?
-lefulladt a motorcsónak és betolta...

mit csinál a vakbeles rendõr?
-lenyel egy szemüveget...

miért van egy egérnek négy lába?
-hogy hamarabb elérje a kukákat mint a
nyugdíjas...


két hullamosó beszélget:
-héééé! ennek a nõnek olyan a csiklója
mint egy uborka.
-olyan nagy ???
-nem. olyan ízû...


tarzan



top lists


nem volt szép dolog tõletek, hogy most
a listák küldését hanyagoltátok!! össze-
sen 3 (azaz három) darab lista érkezett!
ezekbõl most nem lett volna értelme
összesítést csinálni, így külön-külön
mennek! íme:

maxx of tlc listája:
====================
tessényi imre szeged dózsa gy.14. 6720

(õ egyébként 64-es csávó, de egy lelkes
szegedi haverja révén aktívan figyeli
a plus/4-es életet!)

crews: gfx-mans: coders:
----------------------------------------
1.anarchy jeva/anarchy wit/a
2.terrorists omega/evs coby/tit
3.evs digit/220 oscar/evs
4.a-system padi/anarchy hawk/evs
5.220 volt wit/anarchy pigmy
6.fyc bada/tit tcfs/uss
7.ice team fred/edc johnny/tit
8.edc csm/anarchy csm/tit
9.serials tmt/tit tarzan/tit
a.animals bad/evs mc.pepe/edc


legjobb demók: legjobb grafikák:
----------------------------------------
1.vector sector/evs terror news 11/tmt
2.metal ass/anarchy magic b.1st/omega
3.cracker demo 2. dynamoid/csm
4.giga demo/220 volt terror news 13/tmt
5.fuck off/anarchy pumpkin gfx/omega
6.magic balls/evs
7.terror bubble/tit
8.coby/tcl mega/tit (nagyon evs beállí-
9.evs demo/evs tású ez a lista...)
a.compy xmas


kerekes ádám budapest fegyvernek u.61/b
=======================================

crews: gfx-mans: coders:
----------------------------------------
1.terrorists tmt/tit tarzan/tit
2.220 volt jeva/a coby/tit
3.evs digit/220 csm/anarchy
4.fyc csm/a tcfs/uss
5.anarchy rachy/tit
6.a-system wit/anarchy
7.mos pigmy
8.uss oscar/evs
9.animals johnny/tit
a.eaj bear

demos: games:
----------------------------------------
1.terror bubble/tit terror bubble/tit
2.jungle project/ts motormania/mb
3.megaparty/vtx+mb hexenküche/tcfs
4.compy xmas/every bubbleworks/tcfs
5.metal ass/anarchy total eclip.2./tit
6.tit mega 1/tit dynamoid/csm
7.horror boy/ts tron three/tit
8.cracker demo 2. tetris/vortex
9.gigademo/220volt zombie/tit
a.delta robocop/ts transworld/pigmy


jakab zsolt eger 3300 rákóczi út 21.
====================================

játékok: demók:
----------------------------------------
1.nucleon+/tcfs terror news#11
2.terra-x/tcfs terror news#12
3.kryptonite/tit terror news#13
4.ikari warr.2. terror news#14
5.firm base/csm plasma/a-system
6.tetris/csm magic p.show/crown
7.dynamoid/csm demo of mezõkövesd
8.battery/vtx max headrom/tit
9.idõrégész/tit delta robocop/tit
a.wizzard w/tcfs kryptonite/tit

ugyancsak õ, de két hét múlva:

1.dynamoid/csm 6.tetris/vtx
2.rews 2. 7.ikari warriors 2.
3.nucleon+/tcfs 8.lord of the h./tit
4.betörés a b./mb 9.tron three/tit
5.kryptonite/tit a.rockmania/tcfs

tarzan



hát....izé...

izé, vagyis micsoda! szóval akkor jöjjön
egy kis info, hogyan lehet ezentúl az
újságomhoz hozzájutni:

ha mindenkinél elõbb akarod megkapni egy
héttel, akkor tartsd be a feltételeket!
az így megrendelt magazint egy héttel
elõbb kapja meg a megrendelõ (és így 50
forintba kerül), viszont csak 1 teljes
hét múlva kezdem el a crackereknek lemá-
solni, és így mire eljut ide vagy oda
akár egy vagy két hónap is eltelhet!
szóval a feltételek:

minden hónap elsõ hétfõjén add fel a
címemre a pénzt, illetve a kazettát vagy
lemezt amire felveszem majd a magazint!
legyen a csomagban egy megfelelõ méretû
boríték 17ft-os bélyeggel, amiben vissza
fogom küldeni a dolgokat. (ennek hiányá-
ban lehet hogy itt dekkol majd a cucc!)
csak azokkal a megrendelésekkel tudok
foglalkozni, amit hétfõn,és csak a hónap
elsõ hétfõjén tesztek fel! ez fontos!
így ugyanis kedden megjön, és még azon a
héten biztosan megkapod a választ!!!
tehát ha elõ akarod rendelni, akkor ki-
zárólag hétfõn (!!!) tedd fel a cuccot!
ha a pént esetleg rózsaszín postautal-
ványon küldöd,azt a levélben említsd meg
feltétlenül!
ha megfelelnek a feltételek, akkor várd
a hónap elsõ hétfõjét, és küldd el a
felsorolt dolgokat! írd meg, melyik news
van meg! régi számot is lehet rendelni!!

üdvözlettel a fõszerkesztõ úr:

tarzan

of
terrorists

Copyright © Plus/4 World Team, 2001-2018