COMMODORE PLUS/4 WORLD
  Home  Search  Games  Tapes  Covers  Cheats  Maps  Software  New Stuff 
 Hall Of Fame  HVTC  Game Endings  Solutions  Remakes  Publications  Magazines  Effects  Top List 
 Members  Groups  Features  Plus/4 Encyclopedia  Hardware  Tools  Options  Forum 
Login
Telex 1000 Szó Angolul (Telex 1000 Words in English)
Title:Telex 1000 Szó Angolul (Telex 1000 Words in English)
Category:Game/Educational
Release Date:
Language:Hungarian/English
Size:16K
Machine:PAL & NTSC
Code Type:Basic
Distribution:Commercial/TA
Product Code:ED32
Produced by:Octasoft
Distributed by:Novotrade Magyarország
Created by:S., Péter
Notes:AKA Telex Angolul.
  Download:
Download from Plus/4 World
Plus/4 World
Download from Rulez.org
Rulez.org
Download from Othersi.de
Othersi.de
No votes yet.
Telex 1000 Szó Angolul Title Screenshot

Telex 1000 Szó Angolul Screenshot


Covers
Cassette Cover
Cassette Cover


Cassette or Box Photo
Cassette
Cassette


Description
                     TELEX

EZER SZÓ ANGOLUL

A TELEX egyszerre játéx- és oktatóprogram, amely
a angol nyelv alapvető szókincsének megis-
merését és a logikus gondolkodás fejlesztését
segíti elő.

A feladat egy legföljebb hatbetűs angol szó
kitalálása betűtöredékekből. A betűket - a
mátrixnyomtatóhoz hasonlóan - egy 5x7-es pont-
rács megfelelő pontjai alkotják.

Induláskor meg kell adni a játékosok számát
(1-2). Egyszemélyes játéx esetén a játékosnak el
kell döntenie, hány találgatási lehetőséget
(2-19) és mennyi időt (1:00-9:59) engedélyez
magának a szófejtéshez. Két játékos esetén a
lehetséges próbálkozások száma mindig 19, és
időre megy a verseny.

A program ezer szót tartalmaz. A kivá-
lasztott nehézségi foktól (0-9) függően 100,
200, ... 1000 véletlenszerűen előforduló szó
vesz részt a játékban.

A képernyő felső részén megjelenő töre-
dékes betűk alapján lehet tippelni, a bebil-
lentyűzött szót a RETURN zárja le. A DELETE bil-
lentyűvel az utolsó karakter mindig törölhető.

Az eltalált betű teljes egészében meg-
jelenil a kitalálandó szóban. Sikeres megfejtés
után új szót kérhetünk; ha nem, a program érté-
kel: kiírja, hány szó megfejtésével próbál-
koztunk, valamint a százalékos teljesítményt és
az egy szó megfejtéséhez szükséges találgatások
számának és idejének átlagát.

Szerző: Surján Péter

Copyright © Plus/4 World Team, 2001-2018