COMMODORE PLUS/4 WORLD
  Home  Search  Games  Tapes  Covers  Cheats  Maps  Software  New Stuff 
 Hall Of Fame  HVTC  Game Endings  Solutions  Remakes  Publications  Magazines  Effects  Top List 
 Members  Groups  Features  Plus/4 Encyclopedia  Hardware  Tools  Options  Forum 
Login
New$Reel #08
Title:New$Reel #08
Category:Magazine [ More Issues ]
Release Date:
Language:Hungarian
Size:64K
Machine:PAL Only
Code Type:Machine code
Distribution:Freeware
Released by:Wilds (WLS)
Coded by:K., Balázs (Larry)
Written by:M., Ferenc (Blackie Boy)
Written by:F., Viktor (Cooler)
Notes: 
  Download:
Download from Plus/4 World
Plus/4 World
Download from Rulez.org
Rulez.org
Download from Othersi.de
Othersi.de
User Rating: 6/10 (3 votes)
New$Reel #08 Screenshot


Magazine Text
       Bevezetõ ...       


Íme megtörtént az a csoda,hogy nem Laco
& Oby,hanem Blackie löki az újság szöve
gét.

Itt Egerben elég cool az idõ,az akvári-
umban 23,2; szobában 21,7;odakint pedig
11,4 fok van.Továbbá esik az esõ...

Ennyi kellemes hír után azt hiszem ideje
lesz az újságra koncentrálni.

Ebben a számban lesznek megszokott rova-
tok,de lesz pályázat is amelynek nyere-
ménye 3db 3M-es DD-s lemez,vagy 1db TDK
60-perces kazetta.

Lesz 75° celsius,melyben a világegyetem
keletkezésének egyik,a legelfogadottabb
és legelterjettebb változtát ismerheti-
tek meg,vagy olvashatjátok újra.

Lesz viccrovat is,bár nem túl sok poén-
nal,mert egyedül kevés jut csak az esz-
embe.

A progtecsben megtudhatjátok,hogyan le-
het egy baró scroll-t csinálni.

De mit is szövegelek annyit,olvasd in-
kább el az egészet !

Jó szórakodzást kíván:

-BLACKIE-


Hírek,satöbbi...

A Legion of doom megál alkotásuk címe:
MEGADOOM VOL#1.

CHEATOK:

Ezt ide csak azért írom,mert egy csomó
helyen vannak,legalább nem kell az
összes COV-ot végignézned.

Choplifter:egyszerre nyomdd le a kezdõ-
képen a 'MUFFBUSTERS' betûit.

Crater:mielõtt elfogy az idõ RESET,majd
üss le három karaktert.

Power:
a pályakódok:
1-NEWTON 7-KNIGHT 13-ROLLER
2-FREEZE 8-NOBODY 14-JUNGLE
3-GALVAN 9-SLOWLY 15-VACUUM
4-THOMMI 10-TARGET 16-VISUAL
5-INDIGO 11-AMZING 17-COWBOY
6-INSIDE 12-VODOOH 18-EUROPE

Cloud kingdoms:
1-LAMENESS 8-PIGEON
2-MACEDON 9-NUKIEMAN
3-JASON 10-ALBAMA
4-THOMMY 11-MISKOLC
5-IGNITOR 12-WOHNUNG
6-MALENTE 13-CHAINS(endsequence)
7-ADRIENNE

Rockmania:A kezdõképen nyomdd le egy-
szerre a 'DESIGN' billentyûket.

Clues of coder:MAFLAZIA

Yolkdizzy:indítás után nyomdd folyamato-
san az 'Y' billentyût.

Hexenküche:amikor a játékos nevét keri:
CHEAT.

Battery:Price1$

Puzznic/EVS:S.HUSSEIN

Eagles nest:címképernyõn nyomd le a
'MUFFBUSTERS' billenttyûket egyszerre!

Ide a végére még egy hír:

Csory újabb fejlesztésû SID kártyával
lepte meg a világot.Ebben letilthatatlan
RESET,sztereó ki-bemenet valamint 2 joy-
stick (9 vonalas) bemenet van.
Ára kb 3-4000 .


Viccek
----------------------------------------
-Miért nem fut a csiga?
-Mert lobogna a szeme !
----------------------------------------
Odamegy a kemény fiú a jegypénztárhoz:
-Kérek egy jegyet!
-Hová?
-Sok a szöveg apukám !
----------------------------------------
Oboázik az asszony a férjének.
-Szívjam?
-Szívjád.
-Szívjam még?
-Szívjad.
-Szívjam még?
-Ne,mert már a seggemben van a lepedõ .
----------------------------------------
-Mi az szõrös,és ha ingerlik feláll?
-Medve.
----------------------------------------
-Hogy hívják a hülye dinoszauruszt?
-Dinkaszaurusz.
----------------------------------------
Egy eltévedt pasi kérdi a fát gyüjtögetõ
öregembert:
-Mennyire van innen a legközelebbi falu?
-Légvonalban öt kilométer,de tudok egy
rövidebb utat az erdõn át.
----------------------------------------
A kémiatanár könnyû kérdéssel akarja
átsegíteni a csávót a pótvizsgán:
-Milyen lépéseket tenne,ha észlelné,
hogy a mérgezõ gázzal teli tartály szi-
várog?
-Milyen lépéseket...? Hosszú és gyors
lépéseket !
----------------------------------------
-Mit kapunk ha a medvét és a búzát ke-
resztezzük?
-Bundáskenyeret!
----------------------------------------
-Mit csinál a fehér ember a feketével?
-Megissza.
----------------------------------------
A nyuszika és a róka megtalálják a
szellemet a palackban.Kiengedik.Aszongya
a szellem:
-Mivel kiengedtetek teljesítem három kí-
vánságotokat! Róka,mi lesz az elsõ kí-
vánságod?
-Egy gyönyörû vörös rókalány!
-OK! És neked nyuszika?
-Hmm..Egy roller!
-Második kívánságod róka?
-Egy gyönyörû ezüst rókalány!
-OK! És neked nyuszika?
-Egy bicikli!
-Róka mi a harmadik kívánságod?
-Egy gyönyörÛ arany rókalány!
-OK! És neked nyuszika?
-Egy bazi nagy HONDA!!
Aszogya erre a szellem:Most jó kedvem
van teljesítem még egy kívánságotokat,
róka?
-Legyen nagy családom sok gyerekem!
-És neked nyuszika?
-Soha többé ne álljon fel a róka fasza!
VRRROOOOOOOOOOAAAAAMMMMMM!!!!!!!
----------------------------------------
Matematika versenyen indul a rendõr.
Bemegy.
Leül.
Elsõ kérdés:-Mennyi ötbõl hét?
Gondolkodik a rendõr:-Ötbõl hét?! Hát
ötbõl nem lehet kivonni hetet?!
Na erre elmagyarázzák neki:
Ha kivon ötbõl hetet,az lesz mínusz ket-
tõ.Ha ehhez pedig hozzáad kettõt akkor
lesz nulla.
Kimegy a rendõr,mondja a társának:
-Te vigyázz ezek nagyon cselesek! De a
kérdés lényege az,hogy ha van öt ember a
buszon,és leszáll hét akkor kettõnek
kell felszállnia ahhoz,hogy senki ne ma-
radjon a buszon!
----------------------------------------
-Hogy készítik a tejport?
-Kiporszívózzák a tehenet!
----------------------------------------
Megy a buzi,a szadista és a részeges az
utcán.Egyszerre csak nagy világosság tá-
mad és megjelenik elõttük az isten.És
mondá a zúr:
-Ha tovább folytatjátok ezeket a bûnös
szokásaitokat,és még egyszer bûnbe estek
,abban a pillanatban halálnak halálával
haltok halált.(Hát ez haláli,nem?)
Azzal a ragyogás eltompult,Stephen King
pedig megírta a Tortúrát.
Na,szóval mennek tovább,egyszer csak
észreveszik,hogy egy mellékutcában foj-
togatnak egy nõt.A szadista odaszalad,
elõkapja a kését,felvágja a nõ hasát.
Abban a pillanatban halálnak halálával
hal halált,mert megszegte a parancsot.
A buzi és a részeges otthagyják a kibe-
lezett nõt,a már rég felszívódott foj-
togatót,és a halálnak halálával halált
halt halott szadistát.
Ahogy mennek az utcán,a részeges meglát
egy félig lévõ whiskysüveget.
Ahogy venné fel,megszólal a buzi:
-Le ne hajolj,mert akkor mindketten meg-
halunk!!!!!!!!
----------------------------------------
-Mennyi az anyós ideális súlya?
-Három kiló hatvan deka!
-És ez hogy jön ki?
-Három kiló az urna,hatvan deka a hamu.
----------------------------------------
Két rendõr versenyez,hogy kinek hülyébb
a fia:
-Fiam-mondja az elsõ-eridj nézd meg,hogy
otthon vagyok-e!
A gyerek elmegy.
-Nesze-mondja a másik a fiának-itt egy
ötvenes,vegyél biciklit!
Ez a csávó is elmegy,útközben találkoz-
nak.
Aszongya az egyik:
-Te nézd már milyen hülye apám van!Haza-
küldött,hogy nézzem meg otthon van-e,de
kulcsot meg nem adott!
-Az semmi!Az én apám még hülyébb,adott
egy ötvenest,hogy vegyek belõle biciklit
,de azt meg nem mondta meg,hogy hányat
vegyek!!!
----------------------------------------
A cigány libát lop a piacon.Sikerül el
is tûnnie.Másnap megint megy a piacra.
Meglátja egy rendõr,és rákiált:
-Hé,te cigány!!
Mire a roma:
-Én?! Milyen libát?!
----------------------------------------
Megy a parasztbácsi a Rákóczi téren,egy-
szer csak leszólítja egy kurva néni:
-Ötszázért baszok,szopok!
-Bazmeg,nem kellesz!
De a kurva néni nem adja fel:
-Százért baszok,szopok!
-Bazmeg,annyiért se kellesz!
-Na jó,ötvenért baszok,szopok!
-Na jó!
Felmennek a kéglire,a kurva néni kapás-
ból le is vetkõzik.A tata úgyszintén ne-
kikezd a vetkõzésnek.Hát,ahogy leveti a
gatyáját,a kurva néni látja,hogy a manus
farka a bokáját veri!
Ijedten megszólal:Bácsi,én ezt nem enge-
dem,hogy belém tegye,szétroncsolja a
méhem teljesen,bele is halhatok!
-Bazmeg!!!
-Tudja mit? Leszopom,rendben?
-Bazmeg,szopni én is tudok!!!
----------------------------------------
A nyuszika nagy peckesen megy az erdõben
,húzogatja a nadrágtartóját.Odaér a ró-
kalyukhoz,bekiált:
-Apátok itthon van?!
-Nincs!
-Anyátok itthon van?!
-Õ sincs!
-Mondjátok meg neki,hogy ha találkozok
vele,megbaszom!-s azzal elmegy.
Hazajön a rókamama,mesélik a kisrókák mi
történt.
-Na,várj csak nyuszika!Holnap ha megint
jön,majd elbújok a ház körül,elkapjuk és
megesszük,jó ?
Másnap megint jön a nyuszika,beordít:
-Anyátok itthon van?!
-Nincs!
-Mondjátok meg neki,hogy meg fogom basz-
ni,ha találkozunk!
Kiugrik a rókamama a bokor mögül:
-Mit fogsz te csinálni,nyuszika?!?!
Na a nyuszika rögtön vágtázni is kezdett
,a rókamama meg utána.
Futott,futott egyszer csak keresztülug-
rott egy odvas fán.Nekiindul a rókamama
is de úgy beszorult,hogy se elõre,se
hátra nem bírt mozdulni.
Megáll a nyuszika,lassan visszasétál
nagy peckesen.Odamegy a rókamamához,fel-
emeli a farkát és megszólal:
-Ha már a gyerekeknek megígértem...
----------------------------------------
A laktanyában egy katonát már nagyon rég
nem engedtek kimenõre.Megfogadja,hogy
amint kiengedik,az elsõ útjába akadó nõt
annyiszor keféli meg ahány foga van.
Kimenõ,hurrá!Ahogy megy az úton,hát
szembe jön vele egy 80 éves nyanya.Sze-
gény katona meg oda meg vissza van....
Látja ezt az öregaszzony:
-Mi a bajod édes fiam?
A katona elmeséli.
-Hát nekem van három fogam!
Bemennek egy híd alá,a katona háromszor
jól megtekeri az öregasszonyt.
Megy kifelé,már az úton van,mikor az ö-
regasszony utánakiált:
-Vitéz úr! Itt hátul még van egy gyökér!
----------------------------------------
A partizánt üldözik a németek.Ahogy fut
az erdõben,csak nem látják,nem találják
el a golyók.Hanem egyszer csak kiér egy
tisztásra.A németek meg már egész közel!
Szerencsére észrevesz egy apácát.
Odamegy hozzá:
-Anyám,segíts üldöznek a németek,hadd
bújjak be a szoknyád alá!
-Rendben,siess!
Ahogy bebújik elkezd tapogatózni:
-Ez mi?
-A lábfejem.
Halad feljebb:
-És ez mi?
-A bokám..
Még feljebb
-Hát ez?
-A vádlim...
Na még...
-Na és ez?
-A térdem....
Már totál beizgul:
-Hát ez mi?
-A combom.....
Most már teljesen bevadul:
-És most ez mi?
-A faszom te hülye,én is egy partizán
vagyok!!!


Progtecstecs

Ebben a rovatban egy scroll-rutint muta-
tok be,ez a legalapvetõbb kis rutinka,
mindenkinek érthetõ lesz.

Érdemes valamilyen assemblert használni,
hogy miért? Csak!

A Rutin:

*=valamennyi

start sei
lda # sta $0314 ;beállítása.
lda #>irq
sta $0315
lda #$02 ;Itt állíthatod be,hogy
sta $ff0a ;hol legyen a megszak
lda #$04 ;a képernyõn.
sta $ff0b
lda #$yy ;Szöveg kezdete.
sta $fe ;xx felsõ byte,
lda #$xx ;yy alsó byte.
sta $ff
lda #$17 ;FF07-re kerül majd.
sta $fd ;Ez csinálja az elto-
cli ;-lást.
brk
irq inc $ff09 ;Ez FONTOS !!
lda $fd ;Lásd pár sorral fel-
sta $ff07 ;jebb.
ldx #$5c ;Várakoztatás
ide dex ;egy karaktersort.
bne ide
lda #$08 ;Nem árt ha csak a
sta $ff07 ;felsõ sor megy.
dec $fd ;Ez az eltolás maga.
lda $fd
and #$07
cmp #$07
bne megszak
ldx #$00 ;Itt pakolja egyel
ide2 lda $0c01,x ;balra a karaktereket
sta $0c00,x ;.
inx
cpx #$27
bne ide2
ldy #$00
lda ($fe),y ;Itt olvassa ki az
bne ide3 ;aktuális karaktert.
lda #$xx
sta $fe
lda #$yy
sta $ff
lda $1100
ide3 inc $fe
bne ide4
inc $ff
ide4 ldx #$17
stx $fd
sta $0c27 ;Kiírja az aktuálist.
meg- jsr $db11 ;Billentyûzet viszg.
szak jmp $fcc3 ;Megszak vége.

Ennyi a rutin.A szöveget oda rakod ahova
akarod xxyy-nál tudod meghatározni hol
van.00 értékre újrakezdi a szöveget.Pályázat

Igen,a new$reel történetében elõször:
pályázat,nyereménnyel!

A nyeremény pedig három darab DS/DD-s
3M-es lemez,vagy 1 db SONY HF60 kazetta
tele jó stuffokkal.

A kérdések pedig:

Mely együttesek mely számaiból idéztem?

1."Magyar vagyok,magyarnak születtem.."

2."Since you are gone,there is a..."

3."..I don't need your civil war.."

Természetesen az nyer aki elsõnek küldi
be a helyes megfejtést.Bard's tale 3.

Ezzel a játékkal már nagyon sokan,sok
újságban foglalkoztak.Most egy olyan in-
fo következik amely remélem még egyetlen
újságban sem jelent meg.Tehát az info
lényege a következõ lesz:a karakterek
tuningolása.

Ehhez kell elõször is egy lemezmonitor.
Pl:Disk demon,Disk wizard.
Olvasd be a T28 S02-t(DEC!!)
Itt $15-tõl megtalálhatod az exp.ponto-
kat ami négy byte-on van ábrázolva.

$19-1c-ig pedig az aranyak száma talál-
ható.

A második karakteré:E.P.:$95-98
Arany:$99-9c

A többi karakter is ugyanígy van ábrá-
zolva a következõ címeken:

3:T28 S06
4-5:T28 S09
6-7:T28 S13

Jó tuningolásdit kíván:


-Blackie-

Top lista
---------

Játékok:

Lemezes: 1.Supremacy/TGMS
2.Jerry's quest/TCFS
3.Bard's tale 3./PIGMY
4.Cloud kingdoms/TCFS
5.Deja vu/CSORY
6.Uninvited/CSORY
7.The jet/PIGMY
8.Storm across europe/TGMS
9.The goonies/Muffbusters
10.Battle chess/PIGMY

File-os:
1.SUPREMACY!!!!!/TGMS
2.Rockmania/TCFS
3.Eagle's nest.Muffbusters
4.Yolkfolk Dizzy/TGMS
5.Dizzy 3./TGMS
6.Revs-tuning/PIGMY
7.Captain fizz/Muffbusters
8.Spy vs spy 3./Muffbusters
9.Head over heels/Muffbusters
10.Megablazer/TCFS

Demók: 1.High technology/MX
2.Imagine/EDC
3.Syndrome/MX
4.UNIT'61/SCN
5.Scroll mania/EDC
6.Radioactive zone/TIT
7.First demo/TLC
8.TCL & COBY mega

Grafikusok:

1.Unreal
2.Omega
3.TMTS
4.Sharp

Memóriazabálók:

1.TCFS
2.TGMS
3.TGH
4.CSORY
5.COBY
6.RACHY
7.BEAST
8.Csabó

Na ennyi volt a móka mára,hi!


Címek,irányítószámok

Néhány fickó címe,akiket lehet zaklatni:

Elõször a szerkesztõség:
----------------------------------------
Matula Ferenc -Blackie of Wilds-
3304 Eger
Berva ltp.7/c

Vagy !

Rajcsányi László -Lacoste of Wilds-
2120 Dunakeszi
Kápolna u.3.
----------------------------------------
Deák András -Oby of Wilds-
2152 Fót
Arany János u.23.
----------------------------------------
Kiss Balázs -Larry of Wilds-
7588 Vízvár
Szt.István u.98.
----------------------------------------
Pankaczi Csaba -Csabó of LOD-
3300 Eger
Malomárok út 27.

Tel.:(36)314-765
----------------------------------------
Bedegi Viktor -Genius-
7632 Pécs
Wallenstein 10

Tel,;(72)446-537
----------------------------------------
Karetka Bernát -? of IMBK-
1068 Budapest
Király u.60,

Tel.:121-4600
----------------------------------------
Proky of M.U.F.F.
Prokop Gábor
1214 Budapest
XXI.ker. Zrínyi u.4.

Tel.:277-0927
----------------------------------------
Somogyvári Zoltán
4029 Debrecen
Pereces u.15.

Tel.:(52)340-346
----------------------------------------
Tanács Attila -TGMS-
6787 Zákányszék
Nyár u.28.
----------------------------------------


75 ° Celsius

Felrobbant egy tojás?
---------------------

Mióta tágul az általunk belátható világ-
egyetem?

Talán 10,talán 15 milliárd éve,ahogy a
legtávolabbi galaxisok ma megfigyelt seb
essége ezt sejtetni engedi.

Mi volt azelõtt?

Ezt kérdezik a csillagászok is.Vajon mi
lehetett? Biztosat senki sem mondhat er-
rõl.A kérdés inkább az,hogy mi az a ma-
gyarázat,amely mellett a legtöbb érv
szól,s ellene a legkevesebb.
A legtöbben úgy gondolják,hogy valamikor
és valahol kezdete kellett hogy legyen
a ma ismert világnakaDe hogy elõtte mi
lehetett? Valami volt az bizonyos.Hanem
ezzel nagyjából meg is áll a tudomány.
Hacsak arra nem gondolunk,hogy a mai vi-
lág tágulásat már egy sok milliárd éves
összehúzódás elõzte meg.Azt meg tálán
egy elõzõ tágulás...és így tovább.

Mi volt a kezdet?

Ismert világunk kezdete sokak szerint
egy óriási robbanás lehetett,amely szét-
löket a jövendõ galaxisok milliárdjainak
anyagát.
Honnan lökte szét? Mibõl? Talán egyetlen
"õstojásból"amelyben minden anyag együtt
volt valamikor.minden,ami azõta a meg-
számlálhatatlan sok tejútrendszer meg-
számlálhatatlan sok csillagává,gáz-és
porfelhõjévé szakadozottnyaga szellett
-atomok éhasonlót
.Maga a mépzelhetetlenül sûrû kellett
hogy legyen.Az összetömörödésnek olyan
-atomok és atommagok elõtti-állapotában,
amelxhez ha onlót mi nem ismerünk,nem
ismerhetünk.

Mi szól az õsrobbanás mellett?

1.Maga a táguló világ.Az,hogy nagyjából
ki is számítható, kadat-
lan szétszórattatás.

2.A távoli csillagok,csillagvárosok fé-
nye az ott izzó anyagokról is sokat el-
árul.Ha felbontjuk ezt a fényt,a szín-
képben levõ volnalakból külön-külön ki-
mutatható minden egyes elem,amelynek tá-
voli izzása a mi szemünkig hat-s a mi
fényérzékeny lemezeinkig.
Innen tudjuk,hogy minden égitest-bármily
messze legyen tõlünk-a Földön jól ismert
elemekbõb áll,a könnyû hidrogéngáztól az
atommagbomlásra hajlamos legnehezebb fé-
mekig.Közülük pedig a hidrogén és a hé-
lium mintha egy meglepõen azonos õsi a-
rányról vallanának.Vagyis arról,hogy a
hajdani õsrobbanás mindenüvé nagyjából
épp ugyanannyit juttatott belõlük.

3.Vagy talán nemcsak az õsrobbanás,hanem
további robbanások is,amelyek a galaxis-
okban folytatódtak,megteremtvén idõvel
az általunk ismert csillagvárosokat? Tá-
voli tejútrendszerek magjában ma is lát-
ni még itt-ott hihetetlen erejû kitöré-
seket.Mintha valami ismeretlen õsanyag
bomlana bennük széjjel,fényük oly hirte-
len erõvel lobban fel újra meg újra.
Anyaguk oly gyorsan árad szét,hogy az
ehhez szükséges óriási energia nem szár-
mazhat atommagok egyesülésébõl.De akkor
honnan?

4.Van olyan sugárzás is világegyetemünk-
ben amely nem innen vagy onnan jön,hanem
mindenünnen.Az úgynevezett kozmikus hát-
térsugárzásnak a csillagászok nem lelik
más magyarázatát,mint hogy a hajdani
õsrobbanás áraszt még ma is 2,7 fokos
"meleget" az abszolút nulla fok-vagyis
mínusz 273,16°Celsius-felett.

Copyright © Plus/4 World Team, 2001-2018