COMMODORE PLUS/4 WORLD
  Home  Search  Games  Tapes  Covers  Cheats  Maps  Software  New Stuff 
 Hall Of Fame  HVTC  Game Endings  Solutions  Remakes  Publications  Magazines  Effects  Top List 
 Members  Groups  Features  Plus/4 Encyclopedia  Hardware  Tools  Options  Forum 
Login
Aztec Tomb
Title:Aztec Tomb
Category:Game/Adventure
Release Date:
Language:English
Size:64K
Machine:PAL & NTSC
Code Type:AustroSpeed
Distribution:Freeware
Game ending type:Has an end, game ends
Converted by:Pigmy
Notes: 
  Download:
Download from Plus/4 World
Plus/4 World
Download from Rulez.org
Rulez.org
Download from UberLeet
UberLeet
Download from Othersi.de
Othersi.de
Download from TheOldComp
TheOldComp
  External links:
    C64 release

User Rating: 5/10 (3 votes)
Aztec Tomb Screenshot


Appeared On Compilations
Signals 10


Publications
Review: C&A Games 03 (Magazine/Polish) Page 14
Map: C&A Games 03 (Magazine/Polish) Page 16


Maps
Game Map Preview
Download: aztec_tomb_map.jpg
Description: Game Map
Dimensions: 1098x778
File size: 256KB. Published on C&A Games issue 03.


Solutions - Complete
EXAMINE TABLE
GO LADDER, GET CHEST
D, S, W, LOOK BED
GO TRAPDOOR, GET CLOAK, LOOK CLOAK, WEAR CLOAK
LOOK CELLAR, GET KEY, OPEN CHEST, GET ROPE (DROP CHEST, DROP KEY)
U, OPEN DRAW, LOOK DRAW, GET KEY
E, OPEN DOOR, LOOK HALL, GET JAR (DROP KEY)
GO DOOR, CLIMB BUILDING, GET WOOD
D, S, DROP WOOD
E, LOOK POOL, CATCH FISH, LOOK FISH, FILL JAR
W, GO BRIDGE, S, GET MOUSE
N, W, REMOVE CLOAK, THROW CLOAK
GO GATE, GET CLOAK, EMPTY JAR, FILL JAR, EMPTY JAR
CLIMB BEANSTORK, DROP MOUSE
GO PATH, GO VALLEY, S, THROW ROPE
CLIMB ROPE, GIVE CLOAK, GET BOX, OPEN BOX, GET MAP (DROP BOX)
D, N, E, GO HARBOUR, GO BOAT, LOOK BOAT
GO CABIN, GET TORCH
GO HATCH, N, GO ISLAND, GO HOLE, LIGHT TORCH, GET JACKET, WEAR JACKET
U, UNLIGHT TORCH, GO BOAT, N, E, S, JUMP OVER
SWIM, GO BEACH, GO FOREST, N, CLIMB STATUE, GET DIAMOND
D, E, LOOK WALL, PLUG DIAMOND, GO PASSAGE, LIGHT TORCH


Hungarian Instructions
Hungarian instructions:


C64City Library Documents
Program: AZTEC TOMB
Forrás : saját szerzemény (megjelent a Commodore Világ 24. számában 1992-ben)
Verzió : v1.0 - 1991-1998.12.12.
Tested : Mikee

{Ha nem érdekel a süket szövegelés, akkor a végén megtalálod a gyors leírást.}

A program szerzője A. R. Crowther. (Van-e ki e nevet nem ismeri?)
Öreg program nem vén program jelszó alapján mertem elkészíteni a leírását.
Magyar nyelvű változata is van, a különbségekre utalni fogok.
Indításkor érdeklődik a program, hogy óhajtunk-e betölteni egy régebbi
játékállást. Ha igen, akkor a magyar változatban meg kell adnunk, hogy lemezről
avagy kazettáról történjék meg ezen jelentőségteljes esemény. Az angol csak
kazettáról tölt. Természetesen az előbbiek a kimentésre is vonatkoznak.
A képernyő felépítése:
Bal felső mezőben láthatók a helyszínek képei.
(Ahhoz képest, hogy a grafika karakteres, egész tűrhető.)
A jobb felső mezőben a látható tárgyak jegyzékét találjuk, valamint
leltárnál ide kerül a nálunk levő tárgyak jegyzéke is.
A felső mezők alatt látható, hogy merre távozhatunk.
Ez alatt van a parancssor. A parancsokat a szokásos ige főnév sorrendben kell
megadni, de elég csak az ige első négy betűjét (pl.: EXAM-EXAMINE), illetve a
főnév első három betűjét (pl.: TRA-TRAPDOOR) beírni. Egy betűvel adható meg a
négy égtáj és a fel, le (N, S, E, W, U, D), egyébként GO "irány" formát kell
használni (pl: GO EAST)
Legalul pedig az üzenetmező látható.

Első pillanatban egy ebédlőben találjuk magunkat, ahol egy asztal és egy létra
a társaságunk (EXAMINE TABLE). Az asztal porosnak találtatott, nem lehet egy
forgalmas hely. A létrát rendeltetésszerű használatnak vessük alá (GO LADDER,
illetve a magyar veziróban MASZIK LETRA). A padlásra jutottunk, egy öreg láda
vár reánk, ezt kapjuk magunkhoz (GET CHEST) és mehetünk is (D, S, W). Hurrá!!
A hálószoba. Vizsgáljuk meg az ágyat egy girl reményében (LOOK BED). Kénytelenek
vagyunk egy csapóajtóval beérni (GO TRAPDOOR) ami a pincébe vezet. Az itt talált
vörös köpenyt (GET CLOAK) megvizsgálva (LOOK CLOAK) azon információt kapjuk,
hogy valami különös erő van belevarrva. Próbáljuk ki (WEAR CLOAK, LOOK CELLAR).
Sikerült egy kulcsra lelnünk (GET KEY), amellyel egy hozzáférkőzési műveletet
eszközölhetünk a ládánkon (OPEN CHEST). Kössünk közelebbi kapcsolatot a kötéllel
(GET ROPE), brutálisabb elemek hozzák magukkal a kardot is. A ládát és a kulcsát
itt felejthetjük a háziaknak (DROP CHEST, DROP KEY, U). Még egy cseppet
kutassunk a hálóban (OPEN DRAW, LOOK DRAW), és amit találtunk azt tekintsük a
sajátunknak (GET KEY, E). Az előszobában van egy ajtó, a zsebünkben pedig egy
ajtókulcs. Válogató párosítás következik (OPEN DOOR). Mielőtt távoznánk nézzünk
körül (LOOK HALL). Ni-ni, egy lekváros üveg. Sajnos üres. (Megint egy élvezettel
kevesebb). Akkor sem itt van a helye (GET JAR). Kulcs a lábtörlő alatt (DROP
KEY, GO DOOR). Miután kívülről is megcsodálhattuk az épületes látványt járjunk
utána a tetőszerkezet állapotának (CLIMB BUILDING). Okosabbak ugyan nem lettünk,
viszont egy deszkával gazdagabbak vagyunk (GET WOOD). Mielőtt a gravitáció
áldozatai lennénk, távozzunk önszántunkból (D, S). Egy pataknál vagyunk,
nehezteljünk a deszkára és dobjuk le (DROP WOOD), erre ő önállósítja magát és
áthajlik hídba. Nézzünk körül keleten (E), ahol egy tavat láthatunk. Ne csak
lássunk, nézzünk is (LOOK POOL), így most megint láthatunk, no nem a
tükörképünket, hanem egy halat. Micsoda falat! (CATCH FISH). Na ez egy jó fogás
volt. Źllítólag az üvegünkben van a hal (LOOK FISH). Halunk kopoltyúhangon
tudomásunkra hozza, hogy egy bizonyos palánta nevezetűnek vízre van szüksége,
majd mit sem törődve társaságunkkal, olajra lép. Szerencsétlen üvegünk meg újra
üres. Jobb híján vizezzük be egy kicsit (FILL JAR). Most bosszút állhatunk
ex-deszkánkon, és kegyetlenül áttiprunk rajta (W, GO BRIDGE, S). A legyek
elkergetése után szelídítsük meg a döglött egeret (GET MOUSE) és szédüljünk
tovább (N, W). Ismét belebotlunk valakibe aki nem enged tovább minket.
Köpenyünk színe miatt előítéletei vannak a politikai hovatartozásunkat illetően.
Vessük le a bika előítéleteit (REMOVE CLOAK), majd végképp szüntessük meg azokat
(THROW CLOAK). Ez egy jó dobás volt (GO GATE). A kapu mögött az elhajított
köpenyen kívül (GET CLOAK) megtaláljuk a palántánkat is (EMPTY JAR). Kisebb
változás a palánta méreteiben, próbálkozzunk újra (FILL JAR, EMPTY JAR).
Ezúttal nagyobb változás a palánta méreteiben. Tornaóra, első gyakorlat (CLIMB
BEANSTORK). Végre megszabadulhatunk a bűzbombánktól (DROP MOUSE), minek hatására
az elefántunk visítva elrohan. Rohanjunk mi is, de visítani felesleges (GO PATH,
GO VALLEY, S). Tornaóra, második gyakorlat. Akinek a fáramászási kísérlete
csődöt mondott, annak lehetősége van javítani a kötélen (THROW ROPE, CLIMB ROPE).
Látható egy doboz és egy törpe. (Aki hozta a kardot, az most használhatja
(KILL DWARF vagy ATTACK DWARF), s amíg azon elmélkedik, hogy érdemes volt-e,
addig betöltheti az utoljára kimentett játékállást.) Mivel a törpe nem hajlandó
számunkra átengedni a doboz tulajdonjogát, ezért kénytelenek leszünk
(csere)kereskedelmi tranzakciót kezdeményezni (GIVE CLOAK). Törpünk a hal
nyomdokaiba lép, így számunkra szabad a pálya (GET BOX, OPEN BOX, GET MAP,
DROP BOX). Most már akár el is tűnhetünk, de más módon (D, N, E, GO HARBOUR,
GO BOAT). Vajon kié ez a hajó? Ha már itt vagyunk nézzünk körül (LOOK BOAT).
Találtunk egy kabint (GO CABIN), ott egy fáklyát (GET TORCH) és egy lejárót
(GO HATCH). Ezek szerint minden lejáró egyben feljáró is. Kössük el a hajót
(N, GO ISLAND). A szigeten egy lyukat találunk, amit a lehető legközelebbről
szemlélünk meg (GO HOLE), s mivel sötét van, ezért használatba kell vennünk
lángeszünket (LIGHT TORCH). A mentőmellényt rögtön magunkra vesszük, így nem
kell a kezünkben cipelni (GET JACKET, WEAR JACKET). Távozásunk közben ne
feledkezzünk meg a fáklya eloltásáról (U, UNLIGHT TORCH, GO BOAT, N, E, S).
Most egy szokatlan ugrás következik (JUMP OVER, a magyar verzióban az UGRIK
KOSZIKLA is megjárja). Mint az látható is, az ugrás sikertelen volt, de mivel
rajtunk volt a mentőmellény, ezért lustaságunk megmentette életünket. Miután
kilubickoltuk magunkat, hagyjuk abba a pancsolást (SWIM) és evickéljünk ki a
partra (GO BEACH). Bújjunk el az erdőben (GO FOREST). Hogyha kibújtuk magunkat,
menjünk északra (N). Akinél nincs térkép, az vehet a kocsmában 500 aranyért
(ja ez a PIRATES!, sorry). Akkor annak annyi, kezdheti az egészet újra
(`RUN/STOP`+`RESTORE` majd RUN). Gyermeki ösztöneinknek eleget téve megmásszuk
a szobrot (CLIMB STATUE), majd felnőtt ösztöneink érvényesítése céljából marjuk
el a gyémántot (GET DIAMOND). Merre nem voltunk? (D, E) Hurrá! Egy kicsit PINK
FLOYD-ozunk (LOOK WALL)! Az üregben rejtsük el legértékesebb tárgyunkat (PLUG
JAR). Ez nem jött össze. Próbálkozzunk egy vacakabb kacattal (PLUG DIAMOND).
Na igen, ez a gyémánt is már csak múltidő. Ugyanakkor látható valami más.
Közelítsünk (GO PASSAGE). Ismét egy olyan hely, amelyik a sötétség fennhatósága
alatt van. Nem baj, gyújtsunk rá (LIGHT TORCH). Itt egy sárgásan csllogó valami
kijelenti, hogy márpediglen ő igenis el van vesztve magát valahol, de első
küldetésünk véget ért. A folytatásként megemlített második résszel a mai napig
nem sikerült találkoznom. (BEFEJEZ LEIRÁS).

A program ige szókészlete:
(fontos, hogy nem a magyar jelentésük, hanem a magyar változatban levő
megfelelőjük áll a szavak mellett!)
ASK - KERDEZ
ATTACK - TAMAD
CATCH - KIFOG
CHOP - ELVAG
CHUCK - HAJIT
CLIMB - MASZIK
CROSS - HALAD
CUT - VAG
DOUSE - ELOLT
DROP - RAK
EAT - ESZIK
EMPTY - URIT
EXAMINE - VIZSGAL
FILL - TOLT
GET - FOG
GIVE - AD
GO - MEGY
HELP - SEGITSEG
INSE - BETESZ
INVENTORY - LELTAR
JUMP - UGRIK
KILL - OL
LEAVE - TESZ
LIGHT - GYUJT
LOOK - NEZ
MOVE - MOZDIT
OPEN - NYIT
PICK - SZED
PLUG - BEDUG
PRESS - NYOM
PULL - HUZ
PUSH - TOL
QUIT - FELAD
REMOVE - LEVESZ
SAIL - INDUL
SAVE - SAVE
SAY - SZOL
SEARCH - KERES
SWIM - USZIK
TAKE - VESZ
THROW - DOB
UNLIGHT - OLT
WAIT - VAR
WATER - ONTOZ
WEAR - VISEL


http://c64.mikee.hu/leir/AztecTomb.txt

Copyright © Plus/4 World Team, 2001-2018