COMMODORE PLUS/4 WORLD
  Home  Search  Games  Tapes  Covers  Cheats  Maps  Software  New Stuff 
 Hall Of Fame  HVTC  Game Endings  Solutions  Remakes  Publications  Magazines  Effects  Top List 
 Members  Groups  Features  Plus/4 Encyclopedia  Hardware  Tools  Options  Forum 
Login
Page 19
Plus4Programozástechnika 19

Saint Habacook, a nagy varázsló Tardall városában lakott. Mivel alapvetôen igen rossz bácsika volt, a városka minden lakója sokat szenvedett gonosz varázslataitól; különösen az keltett nagy felzúdulást, amikor szegény polgármester szájába egy tubus Technokol Rapidot varázsolt (persze tubus nélkül), mire a derék városatya hetekig nem tudta kimondani a "státuszszimbólum" szót. Ezeket a buta varázslatokat csak egyféleképpen lehetett volna megtörni, mégpedig úgy, hogy a varázsló kastélyának labirintus-rendszerében elrejtett gyémántokat és varázsdobozokat össze kellett volna szedni valakinek. Ezután a városka ismét virágzó idegenforgalmi központtá válhatott volna, várjátékokkal, folklórmûsorral meg hasonló marhaságokkal. A roppant veszélyes feladatra a városka tanács pályázatot is hirdetett (nem ismerték még a BONGO-t), amelyre sok-sok ifjú dalia jelentkezett. Ezidáig azonban még egyetlen vitéznek sem sikerült véghezvinnie a nagy tettet: mindegyik jelentkezô elbukott és Habacook szolgájává vált. A varázsló mágikus hatalma folytán megvakította és szellemekké változtatta a szerencsétlenül járt fiatalembereket, akiket a köznép Homoningeknek nevez. Telt-múlt az idô, de új jelentkezô nem akadt. A tardalliak (fôleg a polgármester) már-már teljesen elkeseredtek, amikor megjelent a színen egy ismeretlen ifjú, aki nemes egyszerûséggel csak Rockman-nek nevezte magát. Nagy szerencséjének mondhatta, hogy a Tardallba vezetô úton találkozott Baratis-szal, aki Habacook évfolyamtársa volt, amikor levelezô tagozaton végezték a 43. sz. Mágusképzô Szakközépiskolát. Baratis egy ideig Habacook- kal egy gmk-ban végezte gonoszkodásait, de egy félresikerült üllôvarázslat folytán (az üllô Baratis fejére pottyant) megjavult. Tôle tudta meg Rockman az alábbi dolgokat:

A labirintus mind az ötven termében csak 99 másodpercig tartózkodhat. Ezt az idôt túllépve három életébôl elveszít egyet. Egy terembôl kivezetô ajtók csak akkor nyílnak meg (elkezdenek villogni), ha összeszedte a teremben lévô összes gyémántot. Ezeket a gyémántokat meglehetôsen ravaszul helyezte el a varázsló: könnyen leomló kövek közé, vagy alá rejtette. A kövek ellökhetôek (csak egyenként, kettô már nem) illetve alóluk kiásható a föld. Ekkor a kô arébb gördül vagy lezuhan. A gyémántoknak van egy érdekes tulajdonságuk: ha egy kô kerül rájuk, azt elkezdik a magasba dobálni (csak akkor, ha van rá elég helyük). Olykor a magasba lendült kô alól kell kibányászni a hôn áhított drágaköveket, ami nagyon gyors és jó reflexeket kíván. Barátunk azt is megtudta Baratis-tól, hogy ha egy kô ráesik, el kell búcsúznia egy életétôl. Veszélyesek az egymásra hulló kövek is: ilyenkor kétfelé osztódnak és két irányba gurulnak. A Homoningek vakok: nem láthatnak minket, de a velük való véletlen találkozás is egy életünkbe kerül. Amennyiben ez bekövetkezik, mindegyik gyémánt és a varázsdoboz, amelyet ebben a teremben vettünk fel, visszakerül eredeti helyére. A Homoningekre pottyanó kövek viszont ôket foszlatják köddé. Rockman azt is megtudta, hogy a termek ravaszul kapcsolódnak egymáshoz: nem mindegyik vezet egy másik terembe. Baratis adott egy térképet is, amely a tájékozódásban segít, de a gyémántok elhelyezkedését nem tartalmazza (bár erre gyakorlatilag nincs is szükség).

A játék cirádás ROCKMAN felirattal jelentkezik be, ami a 'SPACE' megnyomásakor eltûnik, és a fômenü jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk, hogy joystick-kel ('J') vagy billentyûzetrôl ('K') kívánjuk mozgatni hôsünket. Ha joystick-et választunk, akkor az 1-es port-ról, ha a billentyûzetet akkor fel/le/balra/jobbra/lökés sorrendben definiálható billentyûkkel mozgathatjuk fôhôsünket. A kövekbôl kirakott felirat összeomlik: kezdôdik a játék az 1. teremben.

A képernyô alján látható feliratok jelentése (balról jobbra haladva) a következô: S az elért pontszám, H a legmagasabb pontszám, L a még meglévô életek száma, T a teremben tölthetô idô és S a terem száma. Kezdetben az életek száma 3, az idô pedig minden egyes új teremnél 99-rôl csökken. A villogó varázsdobozok felvétele a pontszámunkat bonus-szerûen növeli. A gyémántok megszerzését 100 ponttal, a köddé vált Homoningeket 50 ponttal jutalmazza a program. Amennyiben sikeresen teljesítjük a küldetést WELL DONE felirattal (szabad fordításban: a jó életbe!...) jutalmazza és újból nekivághat a labirintusrendszernek : amennyiben még hajlandó...

Azon Olvasóink kedvéért, akik túl nehéznek éreznék a játékot, közlünk két poke-ot is: 2194 EA (örökélet) és 2110 EA (örökidô). Talán feltûnt a hexadecimális jelölésmód...

Copyright © Plus/4 World Team, 2001-2018